دیکشنری تخصصی ایرانیان

دگرسانی

مهندسی معدن

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

alteration

هرنوع تغییر در ترکیب کانی‏شناختی سنگ ازطریق عوامل فیزیکی یا شیمیایی، به‏ویژه توسط محلول‌های گرمابی و نیز تغییرات ثانویه در سنگ یا کانی.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

مهندسی معدن

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.