دیکشنری تخصصی ایرانیان

دلبستگی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری علوم انسانی

علوم اجتماعی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

attachment

گرایش کودک به برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه با برخی از افراد و احساس امنیت بیشتر در حضور آنها، مانند ارتباط فرزند با والدین.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم اجتماعی

علوم تربیتی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.