دیکشنری تخصصی ایرانیان

خوردگی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

corrosion

واکنش شیمیایی یا برق‌شیمیایی بین فلز و محیط که به زوال فلز و خواص آن منجر می‌شود.

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

corrosion

واکنش شیمیایی یا برق‌شیمیایی بین فلز و محیط که به زوال فلز و خواص آن منجر می‌شود.

ویکی پدیا

corrosion

خوردگی بطور کلی به صورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

زیست‌شناسی

علوم نظامى

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

مهندسی انرژی

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

فرهنگ لغات علوم دریایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.