دیکشنری تخصصی ایرانیان

جذب سطحی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی فیزیک

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

محیط زیست

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

زیست‌شناسی

محیط زیست

ویکی پدیا

adsorption

برجذبش یا جذب سطحی فرایند جذب اتم‌ها یا مولکول‌های موجود در یک مایع یا گاز در تماس با یک سطح جامد است. این جذب بوسیله نیروهای چسبندگی و همدوسی روی می‌دهد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

مهندسی معدن

مهندسی انرژی

زیست‌شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.