دیکشنری تخصصی ایرانیان

ترکخوردگی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی عمران

cracking

[خوردگی] 1. شکسته شدن فلز در حالت تردی 2. شکسته شدن پوشش که تا زیرآیند (substrate) گسترش می‌یابد|||[حمل‏ونقل درون‌شهری] به وجود آمدن تَرَک در سطح روکش راه براثر حرکت وسایل نقلیه یا فشارهای محیط یا نامرغوبی مصالح|||[زمین‏شناسی، ژئوفیزیک] وجود ترک در یک سنگ یا کانی.

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

cracking

[خوردگی] 1. شکسته شدن فلز در حالت تردی 2. شکسته شدن پوشش که تا زیرآیند (substrate) گسترش می‌یابد|||[حمل‏ونقل درون‌شهری] به وجود آمدن تَرَک در سطح روکش راه براثر حرکت وسایل نقلیه یا فشارهای محیط یا نامرغوبی مصالح|||[زمین‏شناسی، ژئوفیزیک] وجود ترک در یک سنگ یا کانی.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

cracking

[خوردگی] 1. شکسته شدن فلز در حالت تردی 2. شکسته شدن پوشش که تا زیرآیند (substrate) گسترش می‌یابد|||[حمل‏ونقل درون‌شهری] به وجود آمدن تَرَک در سطح روکش راه براثر حرکت وسایل نقلیه یا فشارهای محیط یا نامرغوبی مصالح|||[زمین‏شناسی، ژئوفیزیک] وجود ترک در یک سنگ یا کانی.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.