دیکشنری تخصصی ایرانیان

ایدز

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی داروسازی

دیکشنری تخصصی پزشکی

aids

بیماری واگیردار ویروسی که باعث تضعیف دستگاه ایمنی بدن انسان می‏شود و با مجموعۀ گسترده‏ای از نشانه‏ها بروز می‏کند|||متـ . نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی، ناکا.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.