دیکشنری تخصصی پزشکی (فارسی به انگلیسی)

لغت نامه جامع پزشکی با بیش از 10 هزار و لغت تخصصی در حوزه پزشکی

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی پزشکی

داخل شدن| واگذار شدن تسلیم شدن| کاستن| کم شدن| مختصر کردن| انحراف از محل و موقع یت عادی| غبر عادی وغبر طبیعی| مالش| غیبت| مطلقا| جاذب| پرهبز| خودداری پرهیز از استعمال مشروبات الکلی| بسیار فراوان| بد بکار بردن بد استعمال کردن| فحاش| ضابع کننده| تند شدن شتاباندن سربع کردن| پذیرفتن قبول کردن| سازش خو گرفتگی| همراه کردن ضمیمه کردن| انجام دادن| تمام کردن با موفقیت| فضایل| معلومات| مخاطب ساختن| محاسبه نمودن| معتبر ساختن| اطمینان کردن| جمع شدن| جمع آوری گرد اوری انبوهی| بطور دقبق| رسبدن دست بافتن| پیروزی دست یابی| پشت درد| بی صفرایی| فقدان زرداب| درد| جوش صورت| اکتسابی| استعداد اکتسابی| واقعا| تیز هوشی| سازگاری| قابلیت توافق وسازش| قابل توافق مناسب| اعتیاد| تومور پوششی مرکب از نسج غددی| هرنوع بیماری مربوط به غده های بدن| نزدیک مجاور همسایه| تنظیم کردن مطابق کردن| اجرا برقراری نظام مصرف| پسند کردن| اقتباس| غده فوق کلیوی| بزرگسال بالغ به رشد رسیده| برتر| سود| ظهور و ورود| مخالف ناساز گار| اگاهی داده شده اعلان شده| قابل توصیه| نصیحت کردن توصیه کردن| علم زیبایی| بدون تب| مهربان خونگرم| اثر کردن بر تاثیر نمودن بر| اثر نتیجه| وابستگس پیوستگی نزدیکی| مبتلا کردن رنجور کردن| پریشانی| مصیبت| فراوان| عامل| دوره مربوط به بینایی| به هم پیوستگی دلمه شدن| بد تر کردن| اضافه کردن| جمع کردن جمع شدن| پرخاشگر| چالاکی| حرکت سریع| سالخورده| سن داشتن| اشفتگی| هیجان| فاقد نیروی| نوشتن| زراعت| پیش جلو| کمک کردن| یاری| قوت دادن| غذا دادن| هراسان کردن| هشدار دادن| علم کیمیا| هوشیار| گوش بزنگ| هوشیار| ناخوانی| کوری کلمات| نقص در توانایی خواندن بعلت اسیب مغزی| جلبک خزه دریایی| غذایی| زنده| سر زنده| دلیل اوردن| ارایه کردن| سبک کردن| ارام کردن| کم کردن| پیوسته| متفق| وابسته| یکی دیگر| مختلف با اولی جور دیگر| شگفت اور| بیمارستان سیار| سر پایی| حرکت گردش| بهتر کردن| اصلاح کردن| بهبودی یافتن| فراموشی| نیسان| مقدار| اندازه| بالغ بر شامل تشکیل دادن| فراوان| فراوانی| دامنه| قطع اندام کردن| قطع عضو| قدیمی| علم مطالعه سرطانها| کم خونی| بیهوشی| انژین بیماری دارای علایم اسپاسم وخفگی| اضطراب| گویچه های قرمز نا مساوی در خون| حاشیه نویس تفسیر کردن| سالیانه| ناهنجار| بی اشتهایی| پیشین مقدم| کشش یا حرکت به عقب| سیاه زخم| ضد موجود زنده| مقاومت انتی بیوتیکی نسبت به انتی بیوتیک| پیش بینی کردن| پادزهر| ضد میکروبی| روزگار باستان| اضطراب| نگران| مشتاق| مایل| تنها| فقط| بی تفاوت| بی احساس| اختلال در سخن گفتن| غلاف عضله| سکته| داروگر| دوا فروش| دستگاه| اسباب| اشکار| معلوم| ظاهرا| ظاهر شدن ظهور| مربوط به اپاندیس| مربوط به اندامها| اشتها اوردن| اشتها| تحسین کردن| کف زدن| قابل اجرا| قابل اطلاق| استعمال| کار بردن| استعمال کردن| منظور کردن| تعیین کردن| کلمه وصفی| بدل| ارزیابی| تعیین کردن| نزدیک شدن| مناسب| تقریبی| زراعت| غیر دیم| سطح| میدان| بلند شدن| بوجود امدن| زیر بغل| بیدار کردن| تحریک کردن| ترتیب| صف| نظم ارایش| تصلب شرایین| مربوط به سرخرگ وسیاهرگ| ناقل بند پا| فصل بندی| فصل| مصنوعی| ثابت کردن معلوم کردن| به کنار| جداگانه| به یک طرف| جنبه| سیما| منظر| لحاظ| خفگی| کشیدن مایع در نتیجه مکش| تشخیص د ادن| ارزیابی| تعیین کردن| تخصیص دادن| واگذاری| مساعدت| کمک| همدستی| معاون| همدست| پیوستن| مربوط ساختن| پیوستن| ارتباط داشتن| فرضی| فرض| ستاره شناس| زیرک| هوشیار| بدون علامت| ایجاد ضایعات زرد سفت در قشر داخلی شریان| تصلب شرایین| باسیل| باکتری میله ای شکل که تولید هاگ می کند| تیره پشت ستون فقرات| زمینه دور نما عقب| باکتری| میکروب| تک یاخته| کیسه| عضو کیسه مانند جانور| تک یاخته| کیسه| عضو کیسه مانند جانور| توازن| متعادل| دسته کردن| نمک اسید باربیتوریک بعنوان داروی مسکن و خواب اور تجویز می شود| لخت| برهنه| رده| پایه| بر اساس| استحمام کردن| شستشو| لوبیا| باقلا| کم ارزش| جزیی| بردن| اوردن| مغلوب کردن| ضربان| شب ادراری| خواهش| خواهش کردن| اروغ زدن| خمیدن| سودمند| منفعت| استفاده| فایده رساندن| افزایش حجم خوش خیم بافت پروستات| پیش از| فهرست کتابهای یک نوسینده| کتاب شناسی| صفرا| دو زبانه| دو زبان دان| وابسته به علم حیات یا زیست شناسی| نمونه برداری از بافت| علامت مادر زادی| خال مادر زادی علامت ماه گرفتگی بر بدن| دونیم کردن| مثانه| پتو| خسارت وارد کردن| اسیب زدن| نفخ| باد کردن| بند اوردن| انسداد| سمی شدن خون| میزان ازت اوره خون| دمیده شدن| سیاه مایل به ابی| لکه تیرگی| قایق رانی| با یک ضربه توپ را به هدف زدن| نرم| ابکی| جوشاندن| مغز استخوان| حاصلخیز کننده| پودر شده یا خرد شده| استخوانی شده| استخوانی| ترقی بالا رفتن| بالا بردن| تقویت دادن مقدار| جلو بردن مقدار| عقب مانده ذهنی| بلوغ بدنی بدون رشد| خط مرزی| برجسته| رییس| کشمکش| تقلا| پای کمانی| روده| کاسه| جام| کندی ضربان قلب ونبض| شستشوی مغزی| ترمز| شاخه| شعبه| پستان| نفس کشیدن| تکثیر یافتن| تابان| درخشان| ظاهر شدن| سبب| نمایان گشتن| قهوه ای رنگ| ضربه دیدن| ماهوت پاک کن| شکوفه| غنچه| جوانه| رنگ پریدگی| تقویت کردن| قسمت اصلی| دسته| خوشه| دسته وبسته کردن| بار| وزن سنگین| سوخته| کفل| سرین| گذر گاه فرعی تقاطع کردن| سزارین| محاسبه| نرمه| ساق پا| قطر داخلی| دهنه| ورزش سبک| ورزش زیبایی اندام| به ارامی| رشد سرطانی مانند| کاندید یاز| عفونت حاصل از قارچهای تیره| قانون کلی| قانون| لوله باریک توخالی وکوتاه| استعداد| ظرفیت| قلبی| مربوط به قلب| انفارکتوس قلبی| مربوط به قلب وریه ها| مراقبت| مراقبت کردن| محافظت| کرم خوردگی دندان| ناقل| ادامه دادن| مورد حالت| قالبها| طرح ها| خطر| قضا وبلا| فهرست نامه فهرست کردن| تغیرات بزرگ وناگهانی| اب مروارید| زکام| مصیبت بار فاجعه انگیز| دچار شدن به| وسایل تهیه کردن| مسهل| سوند| کاتتر| ایجاد کردن| سبب| علت| داغ کردن| داغ| احتیاط| پیش بینی| حفره| جای زخم| قرن| معین| رسمهای معین| زنجیره| رییس| رقابت کردن| اتاق| حفره| شانس| فرصت بخت داشتن| توصیف کردن مشخص کردن| مطالبه کردن| مقابله کردن| شیمی درمانی| درمان دارویی| مهم| عمده| لرزیدن| تراشه| ورقه شدن سیب زمینی سرخ شده| سبزینه| کلروفیل| برگزیده| انتخاب| کوله سیست| التهاب کیسه صفرا| وجود سنگ در کیسه صفرا| صفرا| تندی| وبا| نوعی بیماری عصبی| مزمن| تحریک مزمن| حلقه| حلقه ای| گردش خون| ختنه کردن| شرایط محیط چگونگی| رویداد| سیترات| نمک اسید سیتریک| متمدن| ادعا| با گیره نگه داشتن وسیله| لنگی| جزیی از جمله| عبارات| جزیی از جمله| خاک رس سفال| لب شکری| کام شکری| اب و هوایی اقلیمی| مسدود کردن| بستن| لخته خون| انبوه| با دشواری راه رفتن| بد ترکیب| قطران زغال سنگ| ماده چسبناک وسیاهرنگ بدست امده از زغال سنگ| کوکسید یا گروهی از تک یاخته های انگلی| کوکوس باکتری کروی شکل| حلزون گوش| قاون| رمز| وجود| گروه| پیرو| همکار| طرفدار| مصادف| موافق| با هم کار کردن| تشریک مساعی| کلاپس| اضمحلال| یقه گردنبند| مقابله| تطبیق ترتیب| کوری رنگ| در موردهر نوع انحراف از احساس وشناخت طبیعی رنگها| کوری رنگ| در موردهر نوع انحراف از احساس وشناخت طبیعی رنگها| ستون| پایه| ترکیب| ترکیب شدن| امیختن| بیرون امدن| بنیاد| اساس| نظریه تفسیر| سرما خوردگی معمولی| زکام| ابلاغ کردنی| رساندنی| ابلاغ| سرایت| انتقال| جامعه| اشتراک| جماعت| اجتماع| مقایسهای تطبیقی| جدا کردن| تقسیم کردن| سازگار| موافق| پاداش دادن| جبران کردن| رقابت کردن| همکاری کردن| شکایت کردن| شکایت| کامل| کامل کردن| قبول| اجابت بر اوردن| پیچیده کردن| بغرنج| عوارض| گرفتاری| ترکیب| درک مطلب| دریافت| قوه ادرک| جامع| مدرک| واگذار کردن| مسلم فرض کردن| درک کردن| تصور کردن| غلظت| تصور کلی| فکر| تصوری| ادراکی| متعلق یا مربوط بودن| امتیاز| تسلیم| هوشیاری| اگاهی| پایان| خاتمه| عاقبت| محکوم کردن| هدایت کردن| اب گذر| مجرا| اطمینان| قوت قلب| جرات| مطمین| ثابت کردن| استوار کردن| مواجهه شدن| روبرو کردن مقابله کردن| در برهم کردن| با هم اشتباه کردن| سفت شدن| یخ بستن| دلمه شدن| هم جنس| هم کار| احتقان| پر خونی| انبوهی| تراکم| پیوستگی| اتصال| التهاب| ملتحمه| متصل کردن| در نتیجه| قابل| ملاحظه| بررسی| ثابت| همیشگی| پایدار| ادامه دار| یبوست| تشکیل دادن| ترکیب کردن| مطابق قانون اساسی| ساختن| بنا کردن| ساختمان| مشورت| مشوت خواستن از| مصرف کردن| تماس| برخورد| سرایت| واگیری| واگیر| مسری| شامل| محتوی| الودن| سرایت کردن| داستان کوتاه| تفکر کردن| در نظر داشتن| همزمان| معاصر| دایمی| ادامه دار| انقباض| منع استعمال| مورد عدم استعمال| کمک کردن| اعانه دادن| سهم| اعانه| کمک| اختراع| تدبیر| بهبودی| تدریجی بعد از بیماری| اسودگی| راحتی| به طور معکوس| وارونه| برگرداندن| معکوس کردن| بردن نقل کردن| رسانیدن| تشنج| انقباضات غیر عادی عضلات| خنک شدن| ملایم کردن| ارام کردن| همکاری| مساعدت| هماهنگی| تناسب| قرنیه| مامور جستجوی علت مرگهای ناگهانی| صحیح اصلاح کردن| برابر بودن| به هم مر بوط بودن| نوعی هورمون| سرما خوردگی| کرکی| پرت شدن وبیرون پریدن از گلو با سرفه| سرفه کردن| سرفه| کاف| ترک| انقباض عضلات| سست بی دوام بد اخلاق| افریدن| خلق کردن| احداث کردن| افریده| جانور| اعتبار| ابرومندی| افتخار| مرده سوزانی| کرتینیسم| فلج| لنگ| چلاق| میزان| ملاک| مع یار| وخیم| بحرانی| بطور وخیم| یا بحرانی| محصولات| ستمکار| بی رحم| خرد شدن| شکننده بودن| خرد کردن| قشر| پوسته| سخت هر چیزی کبره| سخت| پوسته ماننند| معما| نکته بسیار مهم| گریه کردنی| سرما درمانی| فرهنگ| شفا دادن| معالجه کردن| کورتاژ قطع وبرداشت رویشهای زاید یا سایر مواد از دیواره حفرات یا سایر سطوح بدن بوسیله کورت| قاشک| وسیله ای برای قطع وبرداشتن رویشهای زایدو سایر مواد از دیواره حفرات بدن| کنجکاوی| دقیق| کنجکاوی| بطور متداول| معمولا| کوتاه کردن| مختصر نمودن| پرده| مانع| خم| خط منحنی| از اصطکاک کاهنده| سیانوز| پیدایش رنگ کبود در نسوج کم اکسیژن| سیتو کروم| زیان| خسارت| پیگمانتاسیون سیاهرنگ با ماده سیاه رنگ شده| مهلک| کشنده| سرو کار داشتن| ناتوان کردن| ضعیف وناتوانی| خرده| باقی مانده| دهه دوره دهساله| فاسد شدن| پوسیدگی| تصمیم گرفتن| اعلام کردن| اظهار کردن| تنزل کردن| تجزیه کردن| فاسد شدن| پیراستن| تزیین کردن| کاهش نقصان یافتن| سالخورده| ضعیف وناتوان| استتاج کردن| استنباط کردن| پنداشتن| فرض کردن| اهو| بی عصب کردن| نقص| دفاع کردن| کمبود| روشن صریح| تعریف| معنی| قطعی| تغییرشکل| مرده| متوفی| مرحوم| فاسد کننده| از دست دادن اب| توصیف کردن| به تاخیر انداختن| حذف| عمدی انجام دادن| ظریف| حساس| دیوانگی هذیان| تقاضا| خواستار شدن مطالبه کردن| شخصی دارای بیماری فراموشی| دیوانگی جنون| خراب شدن| ویران کردن| اثبات کردن| معنی دادن| علامت بودن| دندان مصنوعی| وابستگی| کشیدن| ترسیم کردن شرح دادن| تعریف کردن| تهی کردن| خالی کردن| ته نشینی| افسرده| کسل شدن| محروم کردن بی بهره کردن| بر هم زده| بی ترتیب کردن| مشتق| سزاوار بودن| شایسته بودن| لایق بودن| نامزد کردن| معرفی کردن| میل داشتن| با وجود اینکه| علی رغم| نابود کردن| خراب کردن| تخریب| جزییات| شرح دادن تفصیل| کشف| پیدا کردن| پاک کننده| بدتر شدگی| فساد زوال| زیان| ضرر| تعیین کردن| تصمیم گرفتن| از بین بردن خواص سمی یک ماده که از اعمال کبد است| زیان اور| مضر درد ناک| توسعه دادن| بسط دادن| منحرف کردن| درست کردن| اختراع کردن| وقف کردن| اختصاص دادن| تشخیص دادن| تشخیص| تشخیصی| اسهال| درمان با حرارت| رژیم غذایی| جیره غذایی| مربوط به رژیم غذایی| متفاوت| متمایز| گوارشی| هضم کننده| گشاد کردن| اتساع دادن| رقیق کردن| کم شدن| تقلیل یافتن| کاهش یا از دست دادن در اندازه ومواد| عرق مفرط| عرق زیاد| سیاست| دوبینی| ناتوانی| عاجز بودن| اشکال| زیان| تصویب نکردن| مصیبت امیز| مرخص شدن| ترشح| انضباط| ریاضت| تحت انضباط در اوردن| بیماری دیسک| کشف کردن| کشفیات| با احتیاط| بصیر با خرد| مشخص کردن| تبعیض قایل شدن| بحث کردن| مطرح کردن| عدم موازنه| ننگین| رسوایی اور| تغییر قیافه دادن| پنهان کردن| داروی ضد غفونی| جابه جا شده| از مفصل در امده| مرخص کردن| اختلالات| مختل کردن| بی نظم کردن| غیر قابل مقایسه| ناجور مختلف| پزشک خانه| داروخانه| در معرض گذرای دسترس| ترتیب دادن| نادیده گرفتن| شکسته| ترکیده| تشریح کردن| موشکافی کردن| منتشر کردن| افشاندن| انتشار| پخش| اشاعه| دور از مرکز| دور از مبدا| موفقیت| کامیابی| بسط دادن| باد کردن بزرگ شدن| تقطیر| واضح| مشخص| فرق امتیاز ترجیح تشخیص| مشخص| متمایز| تشخیص دادن| تجزیه شده| فاسد شده| پریشانی| دلتنگی| تعمیم دادن| توزیع کردن| برهم زدن| مضطرب ساختن| ناراحتی| مزاحمت| طبقه بندی| تعلیم عقیده| ملک| زمین| حفره| دایره| غالب| برجسته| عمده| مقدار دارو| دوا دادن| نقطه| ذره خال| کودنی در اثر پیری| مشکوک| تخلیه درناژ| مهیج| نمایشی| عقب پریدن| رویا| خیس عرق بودن| پانسمان کردن| اتاق بانداژ زخم بندی| کندن| سوراخ کردن| محرک| خیساندن| ذرات کوچک معلق| قطرات کوچک| خشک کردن وپاک کردن| دوتایی| دوجنبه ای| بدون مجرا| غده درونی| مترشح داخلی| درست| کاملا| بعلت| بسبب| تیره مات| غیر واضح| بادوام| طوفان| غباری| وظیفه| تنگی نفس| شرق| اقتصادی| ادم خیز| لبه| کناره| خوردنی| تحصیلات| موثر| کارایی| فعالیت مفید| موثر| کار امد| کوشش| ضمیر| خود| استادانه درست شده| پر کار| ارنج| لامپ الکتریکی| بطور الکتریکی| الکتروفورز| عامل| عنصر| استنباط کردن|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.