دیکشنری تخصصی پزشکی (انگلیسی به فارسی)

لغت نامه جامع پزشکی با بیش از 10 هزار و لغت تخصصی در حوزه پزشکی

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی پزشکی

Come into| Abandon| Abate| Abbreviate| Aberrant| abnormally| Abrasion| Absence| Absolutely| Absorbent| Abstinence| abundant| Abuse| Abuser| Accelerate| Accept| Acclimatization| Accompany| Accomplish| Accomplishments| Accost| account| Accreditation| accumulate| accumulation| Accurately| Achieve| Achievement| Aching back| Acholia| acke| Acne| Acquired| Acquired capacity| Actually| Acuity| Adaptability| adaptable| addiction| adenoma| Adenopathy| Adjacent| Adjust| Administration| Admire| Adoption| Adrenal gland| Adult| Advance| Advantage| Advent| Adverse| Advertise| Advisable| Advise| Aesthetics| Afebrile| Affecationate| Affect| Affinity| Afflict| affliction| Affluent| Agent| Ages visual| Agglutination| Aggravate| Aggregate| Aggressive| Agility| Aging| Agitation| Agraphia| Agriculture| Ahead| Aid| Ailment| Ailments| Alarm| alchemy| Alert| Alertness| Alexia| algane| Alimentary| Alive| Allege| Alleviate| Allied| Alternative| Amazing| ambulance| Ambulant| Ambulation| Ameliorate| Amnesia| amount| Amount to| Ample| Amplitude| Amputate| Amputation| ancient| Ancology| Anemia| Anesthesia| Angina| Anguish| Anisocytosis| Annotate| Annual| Anomalous| Anorexia| Antecedent| Anterograde| Anthrax| Antibiotic| resistant| Anticipate| Antidote| Anti| microbial| Antiquity| Anxiety| Anxious| Apart| Apathetic| aphasia| Aponeurosis| Apoplexy| Apothecary| apparatus| Apparent| Apparently| Appearance| Appendicular| Appetising| Appetite| applauding| Applicable| Application| Apply| Appoint| appositive| Appraisal| Approach| Appropriate| Approximate| Aquiculture| Area| Arise| Arm pit| Arouse| Arrangement| Array| Arteriosclerosis| Arteriovenous ratio| Arthropod vector| Articulation| Artificial| Ascertain| Aside| Aspect| Asphyxia| Aspirate| Assess| Assign| Assignment| Assistance| Assistant| Associate| Association| Assumed| Assumption| Astronomer| Astute| asymptomatic| Atherogenesis| Atherosclerosis| Bacillus| Back bone| Back ground| Bacterium n pl bacteria| Bag| like| Balance| Band| Barbiturate| Bare| Base| Based on| Bath| Bean| Beany| Bear| Beat| Bed| wetting| Beg| Belch| Bend| Beneficial| Benefit| Benign prostatic Hypertrophy| Beyond| Bibliography| Bile| Bilingualism| Biological| Biopsy| Birth mark| Bisect| Bladder| Blanket| Blemish| Bloating| Block| Blood poisoning| Blood urea nitrogen BUN| Blow| Bluish| black| Blur| Boating| Bogey| Boggy| boil| Bone marrow| Bone meal| Boned| Bony| boost| Booster dose| Border line cases| Borderline| Boss| Bout| Bow leg| Bowel| Bowl| Brady cardia| Brain wash| Brake| Branch| Breast| Breathe| Breed| Brilliant| Brought out| Brownish| Bruise| Brush| Bud| Buffy| Build up| Bulk| Bunches| Bundle| Burden| Burnt| Buttock| Bypass| Caesarean| Calculation| Calf| Caliber| Callisthenics| Calmy| Cancerous growth| Candidiasis| Canon| Canule| Capacity| Cardiac| Cardiac infraction| Cardiopulmonary| Care| Care taken| Caries| Carrier| Carry on| Cases| Casts| casualty| Catalogue| Catalyst| Cataract| Catarrhia| Catastrophe| Catch| Caters| Cathartics| Catheter| Cause| Cauterization| Caution| Cavity| Cecatrice| Century| Certain| Certain customs| Chain| Chairman| Challenge| Chamber| Chance| Characterize| Charge| Checks| Chemotherapy| Chief| Chills| Chips| Chlorophyl| Choice| Cholecystitis| Cholelithiasis| Choler| Cholrea| Chorea| Chronic| Chronic irritation| Circle| Circulation| Circulatory| Circumcise| Circumstance| Citrate| Civilized| Claim| Clamp off| Claudication| clause| clauses| Clay| Cleft lip| Cleft| palate| Climatic| Clog| Clot| Clump| Clumsy| Coal tar| Coccidian| Coccus| Cochlea| Coded| Coexisting| Cohort| Coincident| Collaborate| Collapsed| Collar| Collation| Color| blind| Column| Combination| Combining| Come out| Comerstone| Comment| Common cold| Communicability| Communication| Communities| Community| Comparative| Compart| Compatible| Compensate| Compete| Complain| Complaint| Complete| Compliance| Complicate| Complication| Compound| comprehension| Comprehensive| Concede| Conceive| Concentration| Concept| Conceptual| Concern| Concession| Conciousness| Conclusion| Condemn| Conduct| Conduit| Confidence| Confident| Confirm| Confront| Confusing| Congeal| Congener| Congestion| Conjunction| Conjunctivitis| Connecting| Consequently| Considerable| Consideration| Constant| Constantly| Constipation| Constitute| Constitutional| Construct| Construction| Consult| Consume| Contact| Contagion| Contagious| Containing| Contaminate| Conte| Contemplate| Contemporary| Continual| Contraction| Contraindication| Contribute| Contribution| Contrivance| Convalescence| Convenience| Conversely| Convert| convey| Convulsion| Cooling| Cooperation| coordination| Cornea| Coroner| Correct| Correspond| Cortisone| Coryza| Cottony| Cough up| Coughing| Crack| Cramp| Cranky| Create| Creature| Credit| Cremation| Cretinism| Crippling| Criterion| Critical| Critically| Crops| cruel| Crush| Crushed| Crust| Crusty| Crux| Cry| Cryotherapy| Culture| Cure| Curettage| Curette| Curios| Curiosity| Currently| Curtail| Curtain| Curve| Cushioning| Cyanosis| Cytochrome| Damage| Dark| pigmented| Deadly| Deal| Debilitated| Debility| Debris| Decade| Decay| Decide| Declare| Decline| Decompose| Decorate| Decrease| Decrepit| Deduce| Deem| Deer| Deervate| Defect| Defence| Deficiency| Definite| Definition| Definitive| Deformity| Defunct| Degenerative| Dehydration| Deion| Delay| Deletion| Deliberate| Delicate| Delirium| Demand| Demented| Dementia| demolish| Demonstrate| Denote| Denture| Dependence| Depict| Deplete| Deposit| Depress| Deprive| Derange| Derivative| Deserve| Designated| Desire| Despite| Destroy| Destruction| Detail| Detect| Detergent| Deterioration| Determent| Determine| Detoxification| Detrimental| Develop| Devert| Devise| Devote| Diagnose| diagnosis| Diagnostic| Diarrhea| Diathermy| Diet| Dietary| Different| Digestive| Dilate| Dilute| Diminish| Diminiution| Diphoresis| Diplomacy| Diplopia| Disablement| Disadvantage| Disapproved| Disasterous| Discharge| Disciplines| Discopathy| Discover| Discoveries| Discreet| Discriminate| Discuss| Disequilibrium| Disgraceful| Disguise| Disinfectant| Dislocated| Dismiss| Disorders| Disorganize| Disparate| Dispensaries| Disposal| Dispose| Disregard| Disrupt| Dissecting| disseminate| Dissemination| Distal| Distance| Distended| Distillation| Distinct| Distinction| Distinctive| Distinguish| Distintegrate| Distress| Distribute| Disturb| Disturbance| Division| Doctrine| Domain| Dominant| Dosing| Dot| Dotage| Doubtful| Drain| Dramatic| Draw| Dream| Drench sweat| Dress| Dressing| Drill| Drive| Droneh| Droplets| Drying or wiping| Dual| Ductless| Ductless gland| Due| Due to| Dull| Durable| Dust storm| Duty| Dyspnea| East| Economic| Edema| Edge| Edible| Education| Effective| Efficiency| Efficient| Effort| Ego| Elaborate| Elbow| Electric lamp| Electrically| Electrophoresis| Element| Elicit|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.