دیکشنری تخصصی ایرانیان

محیط زیست (انگلیسی به فارسی)

آلودگی هوا آلودگی محیط‌زیست

مشاهده کلمات محیط زیست

absorption| acclimated activated sludge| activated carbon| activated sludge| activated sludge reactor| adams software| adsorption| adsorption process| advanced oxidation process| aeration| aerobe microbes| aerobes| aerobic biological treatment| aerobic digestion| aerobic granulation| aerobic granule| aerobic treatment| aerodynamics| aerogel synthesis| aerosol optical depth| air circulation| air floatation| airlift reactor| air particulate matter| air pollutant| air pollutant dispersion| air pollutants control| air pollutants prediction| air pollution| air quality| air quality modeling| air strripping| alchol distillery| alcohol| algae| allocation problem| alpha cut| alternating submerged filters| alternative fuel| ammameh sub watershed| ammonia| ammonia recovery| amperometric method| anaerobes| anaerobic aerobic system| anaerobic anoxic oxic system| anaerobic bacteria| anaerobic baffled biofilm reactor| anaerobic baffled reactor| anaerobic biological treatment| anaerobic digester effluent| anaerobic digestion| anaerobic filters| anaerobic hybrid reactor| anaerobic lagoon| anaerobic reactors| anaerobic selector| anaerobic sluge| anaerobic system| anaerobic treatment| analytical hierarchy process| analytical solution| anoxic zone| aquifer| aquifer geometry| aquifer storage and recovery| aresol optical depth| aromatic compounds| aromatic contaminants| arsenic| artificial floating islands| artificial neural network| artificial recharge| artificial wastewater| atmospheric models| atrazine| back mixing| backward swept| back wash| bacteria| baeterial suspension| bardenpho process| bayesian network| bed topography| beet molasses| benchmarking| benzene| best management practices| bimetallic components| biodegradability| biodegradation| biodesulfurization| biodiesel| bioelectricity generation| biofilm| biofilm reactors| biofilms| biofilter| biofiltration| biogas| biogas collection| biohydrogen production| bioleaching| biological degradation| biological models| biological nitrogen removal| biological nutrient removals| biological phosphorus removal| biological removal| biological sewage treatment| biological sludge| biological tower| biological treatment| biomass energy system| biomass separation| bioreactor| bio refinery design| bioregeneration| bioremediation| bioslurry reactor| biotechnology| bio wastes| bisubstrate ping pong mechanism| black nutshell| black pinecone| black rain| bleaching| blowdown water| boiler room| bookan dam| bottom topography| boundary conditions| bowen ratio energy budget method| brine| brine discharge| btex| building thermal modeling| calciume cycle method| canopy areas with slope| capture zone| carbon capture and storage technology| carbon dioxide| carbone monoxid distribusion| carbon monoxide| carbon monoxide dispersion| carbon source| carbon tax| carman plain| carotenoid| caspian sea| castor oil| catalyst| catalytic converters| catalytic oxidation| catechol| cathode chamber| cathodes| cathodic hydrogen recovery| cation exchange membrane| cationic polymer| cemen industry| central composite design| cesspools| chah nime reservoirs| channel geomettry| characteristics method| chemical oxygen demand| chemical oxygen demand removal ratio| chemical reactions| chemicals| chemical treatment| chlorelavulgaris| chloride ferric| chlorine| chlorine decay| chromium| chromium compounds| chromodynamics model| classification method| clay| climate change| coagulation| coastal aquifer| coastal sediment transport mechanism| collection system| columbic efficiency| combustion processes| combustion products| combustion sources| community multiscale air quality modeling system| composting process| computational fluid dynamics| concentrate management| concentration| conceptual model| condensing exchanger| conflict resolution| constructed wetlands| contact angle| contaminant reactive transport| contaminants transport| continuous reactor| continuous wavelet transform| contraction| control of emission| cooling system| copper oxide zinc oxide nanocomposite synthesis| coprinus cinereus fungi| coral reefs| cost estimation| critical flux| critical time| crude oil| crude oil desalination unit| cupper oxide nanoparticles| dairy wastewater| damage| damage cost| dam reservoir| database| data filtering| data mining| decision making tree| decision support system| decline fouling| decolorization| decontamination| deformable porous media| dehydration| demand function| denitrification| density dependet flow| density stratification| density variation| desalination| desalter effluent| design of experiments| design software| development| dez basin| diclofenac sodium| diesel engines| diesel fuel| diffusion| directed relation graph| discrete phase model| discrete wavelet transform| disinfection| dispersants| dispersion| dissolved air flotation| dissolved oxygen| distillation| distillery| distributed generation| domestic wastewater| double glazed window| drilling fluid| drinking water| driving force pressures state impact response| dual fuel engine| dust| dust source detection| dust sources| dye removal| dynamic modeling| dynamic neural network| earthen plate membrane| earthworm| economic analysis| economic and technical study| economic comparison| economic evaluation| economic optimization| ecosystem services| efficiency| effluent wastewater| ekbatan town| electrical conductivity| electrocoagulation| electrofacies| electrokinetic remediation| electromagnetic fields| elemental carbon| elemental sulfur| elimination| emergency situation| emergent vegetation| emission| emission cost| emission economy| emission estimation| emission factor| emission rate estimation| emission reduction| emission sources| emitters| emulsion| energy| energy abatement cost| energy assessment| energy conservation| energy consumption| energy consumption optimization| energy dissipation| energy efficiency| energy exploitation| energy hub| energy planning| energy production| energy recovery| energy regeneration| energy return| energy service company| energy storage| energy supply model| energy system model| enhanced bioremediation| enriched municipal wastwater| enviroment| environmental assessment| environmental flow| environmental impact| environmental water requirement| environment pollution| enzymatic inhibition| enzymatic reactions| enzymatic transestrification| enzyme activity| enzyme stabilization| equipment sizing| erosion modeling| esterification| ethanol| ethylen glycol| eutrophication| evaporal ponds| evaporation| evaporation pond| evaporation rate| evaporators| exchange flow| exergy costing method| exhaust gases| experimental system simulator| exponentially stratified flow| extraction| face centered cubic alloy| factors screening| feasibility study| fecal coliform bacteria| fenton method| ferric chloride| fertilizer| filamentous sludge bulking| filtration| finance| finite element method| finite volume method| fixed bed| fixed bed bioreactor| fixed bed reactor| flare gases| flat sheet membraine| floating price| floating vegetation| flocculant| flocculated particles| flocculation| flow velocity| flue gas| fluidized bed| fluidized bed biorector| fluidized bed reactor| flux stepping test| fly ash| food industries| foolad mobarakeh plant| forfural removal| formaldehyde| fossil fuels| fossil power plants| fouling| fourier galerkin method| fourier transform| fractals| fresh water| freshwater lens| fuel cell| fuel oil| fuel properties| full coupling| functional group| functionalization| fungal and bacterial growth| fungi| furfural| futures studies| fuzzy analytic hierarchy process| fuzzy logic| fuzzy set theory| game theory| gas chromatography| gas condensate| gasoline| gasoline vapors| gas propagation| gas solid separator| gaussian distribution function| general algebraic modeling system| genetic algorithm| geographic information system| geomembrane covers| geosmin| gheshm channel| glass| glucose measurment| glyphosate| grain shape| granular activated carbon| granular glass| granulation| granule| graphene based absorbers| graphene oxide| green area| green building| greenhouse gases| green loop supply chain| groundwater| growth| guide line| gussian model| hazardous gas| heat and water recovery| heat control system| heat transfer modeling| heavy metal| heavy metals| heavy metals removal| heavy oil cut| hemmat highway| herbicides| heterogeneous catalysis| high strength wastewater| hollow fiber membrane| humic acid| hybrid alternative current direct current microgrid| hybrid reactor| hydraulic loading| hydraulic retention time| hydrocarbon contaminated| hydrocarbon reactivity| hydrocarbons| hydrodynamic simulation| hydrogen sulfide| hyperelasticity| hysteresis| ibuprofen| image processing| immobilization| improving efficiency method| in cabin commuter exposure| incinerator ash| indicators| indoor air pollution| industrial demand| industrial sewage| industrial slaughter house| industrial source complex model| industrial uses| industrial wastes| industrial wastewaters| infinite horizontal box problem| infrared radiation| inhibition| inhibition effect| inhibition threshold| inhomogeneouse radiation| in line filtration| innovative filters| insitu remedeation| insulating window| integrated assesment model| integrated fixed bed and activated sludge| integrated water management| inverse modelling| ion exchange| iron nanoparticle| iron ore| irrigation| isfahan sugar factory| islamic finance tools| isotherm adsorption| isotropic discretization of nabla operator| jajrood rivier| jar test| kan basin reservoir| kaolinte| kappa carrageenan| karaj sity| karoun river| khuran strait| kinetic coefficient| kinetic model| kinetics| kish disposal side| kish island| kuwait oil wells| lagoons| lamella settler| lamiaceae enzyme| landfill| landfill leachate| land use| lateral dispersion coefficient| latian dam| lattice boltzmann method| leachate| leakag| leather industry| leca| leed code| lens| life cycle assessment| life cycle cost| lime soda ash| linear programming| lipase enzyme| liquid liquid separation| location| loose coupling| loss estimation| low oil content| low organic loading| low strength wastewater| lubricating oils| lycopene| machine learning| maghemite| magnetic nanodot| magnetic separation| magnetite| mahaarloo lake| manganese| maqsoudbeig watershed| marine diesel engine| marine environment| marine pollution| maroon dam| mass spectrometer| mass transfer coefficient| mathematical model| mathematical modeling| mechanical spray evaporator| melanoidin| membrane bioreactor| membrane blockage| membrane distillation| membrane fouling| membrane process| membranes| membrane systems| mesophilic| metallic nanoparticles| meterological conditions| methane| methane production bacterias| methanol| methods comparison| methylene blue| methyl tertiary butyl ether| metrological parameters| microalgae| microalgae bacterial culture| microbial desalination cell| microbial electrolysis cell| microbial fuel cell| microbial growth| microcolony| microfiltration| microgird planning| microorganisms| microturbine| mineral sludge| mitigation| mixed effects model| mixed integer programming| mixed liquid suspended solid| mixed liquor| mobile source| model driven development| model for urban stromwater improvement conceptualization| modeling| model predictive control| modified bardenpho process| modified ludzack ettinger process| molasses| molecular dynamic simulation| molecular statics simulation| molten carbonate fuel cell| monolith| montmorillonite| motion modeling| moving bed| moving bed biofilm reactor| multicriteria decision making| multi layer perceptron| multiobjective optimization| multiphase flow| multi phase multi species flow| multiple linear regression analysis| multiple regression analysis| multistage anaerobic biofilter| multistage biofilm reactor| multistage bioreactor| multi wells system| municipal solid waste| municipal wastewater treatment| nanofiltration membrane| nanoparticles| nanoparticles removal| nanoparticle synthesis| nano zero valent iron particle| national building regulations| natural adsorbent| natural attenuation| natural gas| natural gas engines| natural organic matter| natural treatment system| near sensing| neural network| neural network model predictive control| new technologies| nitrate reduction kinetics| nitrate removal| nitrates| nitrate transfer| nitrification| nitrite| nitrogen| nitrogen dioxide| nitrogen oxide removal| nitrogen oxides| nitrosamine| noaa satellite| noble gases| noise reduction| nonaqueous phase liquid| nonlinear autoregressive with exogenous input network| nonlinear programming| nonpoint emissions| nonpoint source| nonthermal plasma| numerical hydrodynamics| numerical method| numerical model| numerical modeling| numerical simulation| numerical solution| nutrients| nut shell| odor control| oil accumulation| oil and gas upstream| oil contamination remove| oil from water separation| oil pollution| oil price| oil refinery| oil region| oil removal| oil spill| oily sludge| oily wastewater| olive mill wastes treatment| olive oil| olive oil industry| one dimentional modeling| one factor at one time method| onshore| operating condition| operation| optimal concentration| optimal design| optimal operation| optimal process| optimization| optimum allocation| optimum hydraulic retention time| optimum point| organic compounds| organic load rate| organic pollutant| organic removal| organic removal rate| organic solid waste| organic wastes| organo clay| oxidation| oxidative degradation| oxidative stress| oxidizer enzymes| oxygen enriched air| oxygen enrichment membrane| ozonation| ozone| packed bed reactor| packing| paper| parallel plate interceptor| parameters optimization| pars special economic energy zone| partial mixing| particle image velocimetery| particle pollutant association| particle size distribution| particle tracking| passenger cars| pattern recognition| pearlite| performance ratio| permeable pavement| permeable reactive barriers| permeation flux| peroxidase enzyme| persian gulf| persian gulf war| petrochemical wastewater| petroleum hydrocarbons| phase change material| phenol| phenolic compounds| phosphorus| phosphorus chemical removal| phosphorus modeling| phosphorus precipitation| phosphorus release rate| photocatalyst| photocatalytic oxidation| photochemical oxidants| photochemical oxidation| phytormediation| pigments| piles humidification| pilot| pilot evaluation| pilot plants| planet treatment| planning| pnenal shock| point sink| polianilin| pollutant| pollutant dispersion| pollution| pollution removal| polyamidoamine| polyethylene| polyethylen therphthalate wastewater| polymeric adsorbent| polynuclear aromatic hydrocarbons| polyphenylene oxide hollow fiber membrane| polypropylene| polyvinyl chloride membranes| ponds| porous media| post aeration stage| potatoes| potentialeometry| potentiometric titration| pottasium hydroxide| powder activated carbon| power density| power plants| precipitation| precipitation calcium carbonate| preprocessing| pre processors| price policies| pricing| primary variables| principal component analysis| private capital absorption| process design| process selection| produced water| producted water| project finance| proposed management practices| pumice stone| pumping station| pumping test| purified terephthalic acid wastewater| quality management| quality simulation| quantitative changes| rainfall| reactor| reactor start up period| rebound effect| recovery| recovery efficiency| reduce odor| refinery| regression analysis| rejection| reliability| remote sensing| renewable energy resources| reoperation| reproduction| resalat tunnel| reservoir management| reservoir operation| reservoir rock characterization| reservoirs| reservoir water quality simulation| residential buildings| resin| responce surface method| response rate| response surface methodology| restoration| returned sludge| reverse osmosis| revers osmosis membrane| reynolds number| riparian buffer strip| risk| river bankinjection| rivers| road deposited sediment| rotating biological contactor| rotating packed bed reactor| rothmann keller model| rubber fume| runoff| rusle software| saline refinery wastewater| saline wastewater| salinity| salinization| salt effect| salt lake| salt water| sarkhoon gas refinery| scenario analysis| seaboard process| seawater| seawater intrusion| sea water intrusion| sea wave| sedimentation| sediments| sediment transport| selective withdrawal| self sufficent energy service network| semi analytical solution| sensitivity analysis| separation| septic tank| sequencing batch reactor| series system| settling efficiency| settling tank| sewages| shadegan wetland| shiraz| shock loads| short hydraulic retention time| side contraction| simple additive weighting method| simple assessment method| simulation| single and multi media filter| site assessment| skin factor| slaughterhouse| sludge disintegration| sludge properties| sludge reduction| sludge volume index| slurry bioreactor| small capital| small hydro power plant| small wind turbines| snodgrass omellia model| sodium silicates| software| soil| soil contamination| soil heterogeneity| soil membrane| solar energy| solar energy passive system| solar greenhouse| solar heating| solar thermal| solar water heater| solide control system| solidification| solid retention time| solid wastes| soluble microbial product| solvent extraction| solvents| sorkheh hesar canal| source apportionment| sources contribution| sour water| south pars gas| souza region| sparse matrix operating kernel emissions| sparse matrix operator kernel emissions modeling| spatial distribution| spectral analysis| spent caustic| stability| stability index| stabilizable| stabilization pond| stable modes| stagnation point| starches| stationary source| statistical model| steel box girder bridge| steel fiber| stems density coefficient| step reactors| storage| stratification| stratified fluid| stripper column| submerged aerated filter| submerged aerated reactor| submerged biological aerated filter| submerged membrane electro bioreactor| submersible fixed bed reactor| sugar industry| sulfate reduction bacterias| sulfate removal| sulfide| sulfide removal| sulphate reduction| superstructure| supply chain| support| surface water| surfactants| suspended biomass| suspended solid| sustainability assessment| sustainable development| swale| swat software| synthetic wastewater| tehran| tehran city| tehran oil refinery| tehran refinery| textile effluent| textiles| thermodynamics| thermophilic bacteria| thermophilic bioreactor| thiobacilli| thiobacillus thiooxidans| threatening factors| three dimensional model| time series| titanium dioxide| titanium dioxide nanoparticles| toluene| tomato waste| topology| total maximum daily load| total organic carbon| total suspended solids| toxic biodegradation| toxic compound| toxicity| traditional building| traffic tunnels| transesterification reaction| transition metals| trapping carbon dioxide| treatment| treatment method| trickling filter| triple glazed window| tubifex worm| turbidity| two dimentional water quality modeling software| two fluid flow|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.