دیکشنری تخصصی ایرانیان

reservoir

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی عمران

زیست‌شناسی

مخزن

[زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی، علوم دارویی، مهندسی محیط‌زیست و انرژی] سازه‌ای که برای ذخیره‌سازی یا تنظیم یا پایش آب به ‌کار می‌رود [میکرب] جایی که عامل بیماری‌زا به‌طور طبیعی در آن زندگی می‌کند و تکثیر می‌یابد|||[علوم دارویی] سازه‌ای که در آن دارو انباشته می‌شود.

دیکشنری تخصصی داروسازی

مخزن

[زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی، علوم دارویی، مهندسی محیط‌زیست و انرژی] سازه‌ای که برای ذخیره‌سازی یا تنظیم یا پایش آب به ‌کار می‌رود [میکرب] جایی که عامل بیماری‌زا به‌طور طبیعی در آن زندگی می‌کند و تکثیر می‌یابد|||[علوم دارویی] سازه‌ای که در آن دارو انباشته می‌شود.

محیط زیست

مخزن

[زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی، علوم دارویی، مهندسی محیط‌زیست و انرژی] سازه‌ای که برای ذخیره‌سازی یا تنظیم یا پایش آب به ‌کار می‌رود [میکرب] جایی که عامل بیماری‌زا به‌طور طبیعی در آن زندگی می‌کند و تکثیر می‌یابد|||[علوم دارویی] سازه‌ای که در آن دارو انباشته می‌شود.

ویکی پدیا

مخزن سد

مخزن سد، ذخیره آبی است که برای مقاصد برقابی (هیدرولیک)، صنعتی، مصارف خانگی، آبیاری و مانند آن با بستن سد در مسیر رودخانه ایجاد می‌شود.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

زیست‌شناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری مهندسی نساجی

مهندسی معدن

معماری

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.