دیکشنری تخصصی ایرانیان

propaganda play

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

نمایش تبلیغی

نمایشی که با تبلیغ اندیشه یا دیدگاه سیاسی یا مرامی خاص راه‌حل پیشنهاد می‌کند.

نمایشنامه تبلیغی

نمایشنامه‌ای که با تبلیغ اندیشه یا دیدگاه سیاسی یا مرامی خاص راه‌حل پیشنهاد می‌کند.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.