دیکشنری تخصصی ایرانیان

production

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری لغات عمومی

علوم اجتماعی

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

بیوشیمی و بیوفیزیک و بیوتکنولوژی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

زیست‌شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

تولید

[سینما و تلویزیون] 1. مجموعۀ مراحل آماده‏سازی و ساخت فیلم یا برنامه در سینما یا تلویزیون 2. مرحلۀ فیلم‌برداری فیلم یا برنامه که بین دو مرحلۀ پیش‏تولید و پس‏تولید قرار دارد|||[شیمی، علوم مهندسی] عملیات مهندسی برای ساخت یک فراورده.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تولید

[سینما و تلویزیون] 1. مجموعۀ مراحل آماده‏سازی و ساخت فیلم یا برنامه در سینما یا تلویزیون 2. مرحلۀ فیلم‌برداری فیلم یا برنامه که بین دو مرحلۀ پیش‏تولید و پس‏تولید قرار دارد|||[شیمی، علوم مهندسی] عملیات مهندسی برای ساخت یک فراورده.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

تولید

[سینما و تلویزیون] 1. مجموعۀ مراحل آماده‏سازی و ساخت فیلم یا برنامه در سینما یا تلویزیون 2. مرحلۀ فیلم‌برداری فیلم یا برنامه که بین دو مرحلۀ پیش‏تولید و پس‏تولید قرار دارد|||[شیمی، علوم مهندسی] عملیات مهندسی برای ساخت یک فراورده.

شیمی

تولید

[سینما و تلویزیون] 1. مجموعۀ مراحل آماده‏سازی و ساخت فیلم یا برنامه در سینما یا تلویزیون 2. مرحلۀ فیلم‌برداری فیلم یا برنامه که بین دو مرحلۀ پیش‏تولید و پس‏تولید قرار دارد|||[شیمی، علوم مهندسی] عملیات مهندسی برای ساخت یک فراورده.

ویکی پدیا

تولید

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. و بر دو نوع است،تولید مداوم و تولید متناوب.فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.
واژه Production در لغت به معانی استخراج، فراورده، محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده‌است.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

معماری

علوم اجتماعی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.