دیکشنری تخصصی ایرانیان

expert panel

لغات تخصصی مربوط به کار

هم اندیشی خبرگان

نشست مستقل گروهی از خبرگان که در یک بازۀ زمانی معین و در چارچوب فرایندی تعریف‌شده، دربارۀ موضوعی مشخص، به‌ویژه موضوعات مربوط به آینده، بحث و اندیشه می‌کنند.

دیکشنری تخصصی صنایع

هم اندیشی خبرگان

نشست مستقل گروهی از خبرگان که در یک بازۀ زمانی معین و در چارچوب فرایندی تعریف‌شده، دربارۀ موضوعی مشخص، به‌ویژه موضوعات مربوط به آینده، بحث و اندیشه می‌کنند.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.