دیکشنری تخصصی ایرانیان

empowerment

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی صنایع

توان یابی

فرایندی که در آن توانمندی‌های فرد و قابلیت‌های او در شکل بخشیدن به آینده بروز می‌یابد.

ویکی پدیا

توانمندسازی

مفهوم تَوانمَندْسازی در علوم مختلفی شامل؛ جامعه‌شناسی، روانشناسی، مدیریت و... مورد بحث قرار گرفته‌است و در هر یک از آن‌ها از جنبهٔ خاصی تعریف شده.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.