دیکشنری تخصصی ایرانیان

design review

لغات تخصصی مربوط به کار

بازنگری طراحی

بررسی مستند و جامع و سامانمند طراحی به‌منظور ارزیابی الزامات و نیازهای منطبق با طراحی انجام‌شده و شناسایی مسائل و پیشنهاد راه‌حل‌ها.

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.