دیکشنری تخصصی ایرانیان

cueing device

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

فرمانه

هرنوع وسیلۀ رساندن فرمان، از قبیل ‏کارت یا نوشته یا علامت دست یا علامت صدا که برای رساندن پیام به مجری یا بازیگر یا اعضای گروه تولید مورد استفاده قرار گیرد.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.