دیکشنری تخصصی ایرانیان

crash cost

لغات تخصصی مربوط به کار

هزینه زمان شکنی

هزینۀ انجام فعالیت براساس دیرش شکستۀ آن که، به‌سبب افزایش منابع در زمان‌شکنی، در قیاس با هزینۀ عادی بسیار بیشتر است.

دیکشنری تخصصی صنایع

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی اقتصاد

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.