دیکشنری تخصصی ایرانیان

cluster sampling

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

نمونه گیری خوشه ای

نوعی نمونه‌گیری که در آن واحدهای نمونه‌گیری اولیه در جامعه، گروه‌ها یا خوشه‌ها باشند.

باستان ‏شناسی

نمونه برداری خوشه ای

روشی در نمونه‌برداری برای شناسایی گروه‌های «هم‌سرشت» و نسبتاً همگنی که در جمعیت‌های آماری نمایان است.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.