دیکشنری تخصصی ایرانیان

calibration

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

واسنجی

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیق.

دیکشنری تخصصی مکانیک

واسنجی

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیق.

شیمی

واسنجی

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیق.

دیکشنری جامع مهندسی

واسنجی

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیق.

ویکی پدیا

کالیبراسیون

واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تأیید شده می‌باشد.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

علوم نظامى

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

معماری

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.