دیکشنری تخصصی ایرانیان

broadcast

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

پخش

[رمزشناسی، مهندسی مخابرات] انتشار امواج الکترومغناطیسی شامل پیام‌های مخابراتی اعم از داده و صوت و تصویر برای تمام گیرنده‏ها|||[سینما و تلویزیون] پخش گستردۀ برنامه‌های رادیو و تلویزیون به‌صورت موجی یا بافه‌ای/ کابلی|||متـ . پخش رادیوتلویزیونی.

دیکشنری تخصصی برق

پخش

[رمزشناسی، مهندسی مخابرات] انتشار امواج الکترومغناطیسی شامل پیام‌های مخابراتی اعم از داده و صوت و تصویر برای تمام گیرنده‏ها|||[سینما و تلویزیون] پخش گستردۀ برنامه‌های رادیو و تلویزیون به‌صورت موجی یا بافه‌ای/ کابلی|||متـ . پخش رادیوتلویزیونی.

ویکی پدیا

سخن پراکنی

سخن‌پراکنی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.