دیکشنری تخصصی ایرانیان

beneficial occupancy

لغات تخصصی مربوط به کار

استقرار بهره بر

در اختیار گرفتن تمام یا بخشی از پروژۀ پایان‌یافته یا در شرف پایان توسط کارفرما برای بهره‌برداری پیش از پایان پروژه در موعد مقرر.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.