دیکشنری تخصصی ایرانیان

bacteria

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

زیست‌شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی نفت

محیط زیست

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

بیوشیمی و بیوفیزیک و بیوتکنولوژی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

باکتری

موجود ریز تک‏یاخته‌ای پیش‏هسته‏ای که با تقسیم یاخته‏ای تکثیر می‏شود.

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

مهندسی معدن

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.