دیکشنری تخصصی ایرانیان

assimilation

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

همگونی

فرایندی که ازطریق آن مشخصه یا مشخصه‏های یک واحد آوایی برای مطابقت با مشخصه یا مشخصه‏های واحد آوایی دیگرِ پیش یا پس از آن تغییر می‏کند|||متـ . همگون‏شدگی.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

گوارد

یکی شدن بیگانه‏سنگ‌ها و اجزای شیمیایی آنها با توده‏ای از ماگما و هضم آنها در ماگما.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

درون انطباق

در نظریۀ تحول ‌شناختی پیاژه، فرایند انضمام اطلاعات در ساختارهای ازپیش‌موجودِ شناختی، بدون تعدیل آن ساختارها.

ویکی پدیا

یکسان سازی

یکسان‌سازی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.