دیکشنری تخصصی ایرانیان

anomaly

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری فناوری اطلاعات

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

سامان گریزی

وجود بی‌نظمی و بی‌قانونی در زبان.

دیکشنری تخصصی پزشکی

ناهنجاری

انحراف آشکار از وضع طبیعی به‌ویژه به سبب نقص مادرزاد.

دیکشنری تخصصی فیزیک

بی هنجاری

انحراف از وضعیت عادی.

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.