دیکشنری تخصصی ایرانیان

agrandisseur

هنر

بزرگساز

دستگاهی در تاریک‌خانه که با بزرگ کردن منفی عکس، به عکاسان امکان بزرگ کردن عکس را می‌دهد.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

بزرگساز

دستگاهی در تاریک‌خانه که با بزرگ کردن منفی عکس، به عکاسان امکان بزرگ کردن عکس را می‌دهد.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.