دیکشنری تخصصی ایرانیان

after sales service

دیکشنری لغات عمومی

خدمات پس ازفروش

خدمات مربوط به ارائۀ اطلاعات و راهنمایی به بازدیدکننده‌ها یا مهمان‌ها پس از رسیدن به مقصد و نیز حفظ ارتباط با آنها پس از بازدید یا اقامت.

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی برق

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.