دیکشنری تخصصی ایرانیان

adsorption

دیکشنری تخصصی کشاورزی

مهندسی انرژی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی فیزیک

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

محیط زیست

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

برجذبش

چسبیدن یا گیر افتادن مولکول‌های گاز یا مایع در سطح جسم جامد یا مایع|||متـ . برجذب، جذب سطحی 1.

دیکشنری تخصصی فیزیک

برجذبش

چسبیدن یا گیر افتادن مولکول‌های گاز یا مایع در سطح جسم جامد یا مایع|||متـ . برجذب، جذب سطحی 1.

شیمی

برجذبش

چسبیدن یا گیر افتادن مولکول‌های گاز یا مایع در سطح جسم جامد یا مایع|||متـ . برجذب، جذب سطحی 1.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

برجذبش

چسبیدن یا گیر افتادن مولکول‌های گاز یا مایع در سطح جسم جامد یا مایع|||متـ . برجذب، جذب سطحی 1.

ویکی پدیا

جذب سطحی

برجذبش یا جذب سطحی فرایند جذب اتم‌ها یا مولکول‌های موجود در یک مایع یا گاز در تماس با یک سطح جامد است. این جذب بوسیله نیروهای چسبندگی و همدوسی روی می‌دهد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی معدن

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.