دیکشنری تخصصی ایرانیان

adopter

دیکشنری تخصصی پزشکی

فرزندپذیر

کسی که کودکی را به فرزندی ‌پذیرفته است.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی صنایع

لغات تخصصی مربوط به کار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.