دیکشنری تخصصی ایرانیان

additive variance

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

زیست‌شناسی

وردایی افزایشی

نوعی وردایی ژنی ناشی از جایگزینی یک دگره به‌جای دگرة دیگر در یک جایگاه معین.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.