دیکشنری تخصصی ایرانیان

access control

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری فناوری اطلاعات

دیکشنری تخصصی برق

واپایش دسترسی

[رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] فرایندی امنیتی که در آن از منابع مشترک در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت می‌شود|||[مهندسی مخابرات] نظارت خودکار یا دستی بر دسترسی به خدمات خاص یا بخش معینی از شبکه.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

واپایش دسترسی

[رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] فرایندی امنیتی که در آن از منابع مشترک در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت می‌شود|||[مهندسی مخابرات] نظارت خودکار یا دستی بر دسترسی به خدمات خاص یا بخش معینی از شبکه.

ویکی پدیا

کنترل دسترسی

کنترل دسترسی در سیتمهای اطلاعات و شبکه‌ها به منظور حفظ قابلیت اعتماد، جامعیت و دسترس‌پذیری آن‌ها ضروری می‌باشد.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.