دیکشنری تخصصی ایرانیان

acceptance test

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

آزمون پذیرش

[حمل‏ونقل هوایی] آزمایش سخت‌افزارهای هواگَرد یا متعلقات آن تحت نظارت مشتری یا نمایندۀ قانونی او قبل از تحویل|||[رایانه و فنّاوری اطلاعات] آزمونی که با آن درستی کارکرد یک سامانۀ رایانه‏ای با داده‏های واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد و زمان مورد نظر کاربر، وارسی می‏شود.

دیکشنری تخصصی هوافضا

آزمون پذیرش

[حمل‏ونقل هوایی] آزمایش سخت‌افزارهای هواگَرد یا متعلقات آن تحت نظارت مشتری یا نمایندۀ قانونی او قبل از تحویل|||[رایانه و فنّاوری اطلاعات] آزمونی که با آن درستی کارکرد یک سامانۀ رایانه‏ای با داده‏های واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد و زمان مورد نظر کاربر، وارسی می‏شود.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.