دیکشنری تخصصی ایرانیان

academy aperture

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دهانه استاندارد آکادمی

دهانۀ دوربین یا فراتاب که ابعاد تصویر را با نسبت 4 به 3 یا 1/33 به 1 ثبت می‏کند یا نمایش می‏دهد؛ این اندازه را آکادمی علوم و هنرهای سینمایی تعیین کرده است|||متـ . دهانۀ استاندارد.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.