دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما (فارسی به انگلیسی)

دیکشنری فوق لغت نامه ای جامع از لغات و اصطلاحات کاربردی در هنر های نمایشی و سینما است.

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

سوییچ کنترل کننده الکتریکی عدسی زوم| موسیقی قبل از اجرای نمایشنامه ویا فواصل بین پرده ها| موسیق| تناوب| توازن| بوم من| متصدی پایه| فیلمبرداری روز به جای شب| پیدایی یا ناپیدایی نما| منعکس کننده 1000 واتی| انحراف| خطا| خطاهای تصویری| بودجه بالای خط| هزینه های نقدی| ساییدگی| فیلم مطلق| نمد جاذب| جذب| جذب در مورد صافی ها| عامل جذب| فاکتور جذب| تلفات جذب| حالت های آبستره| پس زمینه انتزاعی| فیلم آبسترکت| فیلم انتزاعی| فیلم مجرد| فرم انتزاعی| دکور| تجریدگرایی| آکادمی گرایی| افکار نظری| پرده معمولی| دهانه فرهنگستانی یا آکادمی| قطع آکادمی| قطع فرهنگستانی یا آکادمی| قاب فرهنگستانی یا آکادمی| راهنمای آکادمی| دریچه آکادمی| استانداردهای فرهنگستانی یا آکادمی| تدوین تندشونده یا سریع| تدوین تسریع شده| حرکت تند| حرکت تند شده| ریتم تند شونده یا شتابی| حرکت شتاب یافته موضوع| زمان شتاب یافته| شتاب| تآکید| زاویه پذیرش| ضمایم| لوازم| وسایل| تصادف| انباره| استات| اوراق طلق| صفحه کلفت استات| ورقه های استات| باز بی خطر| پایه استات| سلولز استیت| فیلم استات| نوعی فیلم بی| فیلم بی خطر| فیلم نسوز| طلق| عدسی اکرومات| بی رنگ شده| اکمیولا نوعی دستگاه تدوین| شنوایی| پوشش صداگیر صحنه| اجر مخصوص صدا| صداگیری کردن| ابراکوستیک یا ابر پلاستیکی| حرکات ماهرانه| بی رنگ یا رنگ خنثی| بی فام| عدسی ضد زنگ| میله سقفی| پلاستیک اکریلیک| بازی کردن| پرده| اجرای نقش| بازی| بازی کردن| بازیگری| عمل| نقش آفرینی| اکسیون| اقدام| اکشن| بازی| بازی و حرکات جلوی دوربین| تحرک| حادثه| حرکت| حرکت داخل کادر| حرکت و عمل| رویداد| رویدادهای پرتحرک و صحنه های| هیجان| زمان وقوع رویداد| شروع| شروع حرکت| عمل| عمل نمایشی| فعالیت| کنش| ماجرا| ماجراهای به وجود آورنده فیل| کنش و واکنش| ستون حرکت| خط فعال| نمای اکسیون موزیکال| صحنه پر تحرک| فصل پر تحرک| فصل| سیلیکاژل اکتیو برای خشک کردن فیلم| اکتور| بازیگر| هنرپیشه| هنرپیشه مرد سینما| صدای حقیقی| پیش بودن| پیش فرمان| بدیهه سازی| برداشت| برداشت سینمایی| تغییر یا بهبود صدا یا تصویر فیلم| آداپتور| تبدیل کننده| مبدل| ا د| ای| ویژن| صحنه اضافه شده| صحنه افزوده شده| جمع کننده| توجه تصویری بیشتر| رنگهای اضافی| ترکیب رنگها به طریق اضافی| رنگهای آبی| سبز و قرمز اضافی یا ادتیو| سیستم اضافی| عکاسی رنگ سیستم اضافی| روش چاپ رنگی افزایشی| روش ترکیبی| رنگ اولیه ترکیبی| ترکیب افزودنی| رمزهای نشانی| مواد چسبی| تطبیق| تنظیم| قابل تنظیم| گیرنده تنظیم عدسی| شهرت پراکنی| دوربین| تصویر فضایی| تصویر مجازی| فیلمبرداری از تصویر فضایی| پرسپکتیو فضایی| دید گوشه هوایی| فیلمبرداری هوایی| نمای هوایی| قواعد ایرو| دینامیک| ایرو| ویژن| دوربین هوای فشرده| هواپاش| زمان عاطفی| استانداردهای افنور| الحاقی غیرکانونی| پستاب| خاصیت پستاب| پس تصویر| کهنه مایی| اگفاکالر| تراکم| پیرنمایی| قطار تبلیغاتی| قطار مجهز به وسایل تبلیغات و تحریک| سیستم گردش مداوم دارو در تانکها| میزان گردش دارو| واحد کاهش صدا| اگراندیسمان| بزرگ سازی فیلم| رنگ آمیزی با پیستوله| تیرگی| روش الکان| ژرار| بیگانه سازی| خط بندی| صدای پایین| فیلتر همه کاره| صدای بالا| جریان برق متناوب| جریان متناوب| بندان متناوب| متناوب| الترناتور| تناوبگر| کهربایی| دمای محیط| نور پیرامون| نور محیط| دمای محیط| امبیوفونی| دوره| از زیر زانو به بالا| شات امریکایی| درجه حساسیت فیلم| سرعت یا حساسیت فیلم| سیستم امریکایی اندازه گیری حساسیت فیلم| واحد حساسیت فیلم| واحد عمومی برای سنجش نور| حساسیت| شدت جریان| مدار آمپر| امپکس| تقویت کننده| صدا زیاد کن در فیلم یا ضبط صوت| جعبه فزون ساز| محفظه قابل حمل فزون ساز| دستگاه فزون ساز| محفظه فزون ساز| اتاق دستگاه فزون ساز| کلید امپلیفایر| دامنه| تصویر برجسته| مونتاژ تصاویر آنالوگ| آنالیزر| دستگاه اندازه گیری| دستگاه نمایش تحلیلی| آنامورفیک| عدسیهای مخصوص آنامورفیک| عدسی آنامورفیک| عدسی تغییر شکل دهنده| فشردگی آنامورفیک| نظام آنامورفیک| آنامورفوسکوپ| فیلم تغیر شکل یافته در سینماسکوپ| عدسی آناستیگمات| مسوول خبر| استودیوی مرده یابی پژواک| آنژنیو| طراح شیوه ساخت لنزهای با زاویه بسیار باز| عدسی زوم| شیوه ای برای ساخت لنزهای با زاویه بسیار باز| جهت| زاویه بصری| زاویه دوربین| زاویه دوربین نسبت به موضوع| زاویه پذیرش| زاویه دید| شیوه برخورد| زاویه تابش| زاویه عدسی| زاویه شیب| زاویه بازتاب| زاویه بازتابش یا انعکاس| زاویه شکست| زاویه دید| زاویه دید عدسی| نمای اریب| نمای زاویه دار| نمای مایل| اضطراب| بدبینی در فیلم| آنگسترم| سرعت زاویه ای| زاویه گشایش| گشایش زاویه ای| وضعیت زاویه ای| زنده نما| مضحک قلمی| نقاشی متحرک| فیلم زنده نما| اصوات نقاشی شده| دستگاه نمایش تصویر متحرک| انیمیشن| تحرک| تحرک بخشیدن به اجسام و تصاویر بی حرکت| تحرک دادن| تصویر متحرک| جان بخشی| جان دادن| زنده سازی| زنده نمایی| فیلم برداری به صوت نقاشی متحرک| فیلم تصاویر متحرک| فیلم نقاشی متحرک| فیلمهای کارتون| فیلمهای نقاشی متحرک| کارتون| متحرک سازی| نقاشی متحرک| پایه دوربین تک عکس گیر| دوربین انیمیشن| دوربین تک عکس گیر| دوربین زنده نمایی| دوربین کارتون| میز زنده نمایی| کارگردان متحرک سازی| دستگاه زنده نمایی| انیماتوگراف| دستگاه انیماتوگراف| جان بخش| طراح| کارتون ساز| متحرک ساز| جادوی حرکت| اعلان کردن| آگهی دادن| آنونس| برنامه آینده| اعلام کننده| برنامه گو| آنسکوکروم| آنسکوکالر| اولین نسخه آماده| اولین نسخه فیلم آماده| کپی اول| کپی جوابی| نسخه جوابی| نمونه آخر| شخص بازی مخالف| ضد قهرمان| مخالف| اندوده ضد بازتاب| ضد اوج| اسپری ضد بازتاب| پوشش ضد هاله| لایه ضد هاله| قشر ضد هاله| اندوده ضد هاله| لایه ضد هاله| روکش ضد انعکاس| جاذبه| آفه روزنه ای| دریچه| دریچه دیافراگم| دهانه| دهانه نوری عدسی| دهنه| روزنه| عدسی جمع کننده| دریچه عدسی| دهانه عدسی| صفحه دریچه تصویر| صفحه دهانه| نسبت ابعاد دهانه| مقیاس دهانه| اندازه دیافراگم| اندازه دهانه| نظام آپکس| عدسی آپوکرومات| چارپایه| سکو| آرک| چراغهای قوی| حرکت ارک| حرکت قوسی| چراغ آرک| چراغ قوسی| لامپ قوسی| لامپ آرک| چراغ آرک| چراغ قوسی| نور آرک| نور قوسی| نورپردازی با چراغ قوسی| نسخه اصل| نمونه اصلی| صورت نوعی| سنخ ازلی| سنخ باستانی| صورت نوعی ازلی| فیلم اصلی| علامت نخستین| بایگانی| حرکت قوسی دوربین| نمودار سطحی یا حجمی| شاتهای هوایی| دستگاه نقره سنج| فیلم مباحثه ای و استدلالی| تاب دهنده| آرماتور| آرایش| ترتیب| مجموعه| نظم و ترتیب| ساکن کننده تصویر آریفلکس| صحنه آرایی| طراحی دکور| طراحی هنری| کارگردانی هنری| صحنه آرا| طراح دکور| طراح صحنه| طراح فیلم| طراح هنری| کارگردان هنری| مدیر صحنه| فیلم هنری| سینمای هنری| هنر هفتم| حقه های استادانه هنری| پس زمینه مصنوعی| نور چراغ| نور مصنوعی| نوردهی مصنوعی| منبع مصنوعی نور| پس آوایی مصنوعی| اجرا کننده| بازیگر| هنرپیشه اول| هنرمند اول| رنگ نقاشی| منعکس کننده 1000 واتی| نسبت ابعاد| نسبت ابعاد پرده| نسبت ابعاد تصویر| عدسی تصحیح کننده شبکه کروی| عدسی غیرکروی| نسبت منظر| به هم پیوستن| مرحله اول پیوند به ترتیب نماها| نسخه اولیه تدوین| اتصال و الحاق| اتصال و سرهم کردن| پیوند اولیه| سر هم کردن| سرهم کردن برداشت ها| گردآوری| گردآوری و سرهم کردن نماها| مونتاژ مقدماتی| تدوین کلی| دستیار جان بخش| دستیار متحرک ساز| دستیار طراح هنری| دستیار اول فیلمبردار| دستیار فیلمبردار| مسوول کانونی کردن تصویر| دستیار طراح| دستیار کارگردان| کمک کارگردان| معاونان کارگردان| دستیار تدوین کننده| دستیار تدوینگر| تهیه کننده شریک| دستیار تهیه کننده| دستیار مدیر تولید| دستیار مدیر صحنه| تهیه کننده شریک| کمک تهیه کننده| مباشر تهیه| مدیر پشتیبانی| مدیر تولید| خطوط درهم کانونی مدور در فیلم| خطای آستیگماتیسم| ناهمزمان| روح فضا| فضا یا محیط| تیغه نصب| لوازم| وسایل| زمان حمله| تضعیف کننده| حالت| طرز برخورد| تغییر گرایش| نمایش های شاد و سبک| مونتاژ جاذبه| جاذبه تکان| امواج شنیدنی| بینندگان| تماشاگران| شنوندگان| گروه مخاطب| مخاطب| مطالعه در مورد کمیت و کیفیت و رفتار تماشاگران| صدا در تلویزیون| صوت| کاست صدا| صداگذاری| تواتر شنوایی| نوار صدا| لبه صوتی| انتقالات صوتی| دیداری| شنیداری| سمعی و بصری| نوارهای تصویری و صدایی| مواد دیداری شنیداری| فضای صوتی| تالار| محل سخنرانی و نمایش| صوتی| نقابگذاری خودکار| تصحیح انطباق خودکار| فیلمگذاری خودکار| چاپ خودکار جلوه های اپتیکی| اختلاف دید خود به خودی| دستگاه نمایش متن گفتار| اتوفوکوس| خودکانونی| خودپیچ| پروژکتور فیلم خودپیچ| دوربین خودکار| دوربین دیافراگم خودکار| کنترل همگذار خودکار| فیلم پیچی خودکار| تنظیم خودکار بهره| دستگاه چاپ خودکار| مسدودکننده خودکار| تخته تقه خودکار| کلاکت اتوماتیک| دستگاه چاپ خودکار عنوان بندی| عروسک مکانیکی| کلاهک| ابزار کمکی| عدسی کمکی| نور فراهم| نور موجود| آوانگارد| پیشتاز| پیشتازی| پیشرو| تیاتر پیشرو| سینمای پیشرو| فیلم پیشرو و خلاصه| فیلم پیشرو| فیلم موج نو| هنر پیشرو و متمایز از هنر عامه پسند و راکد| قسمت جلوی صحنه تیاتر| پیچیدن کپی| خطای محوری| محور| محور بازی| محور تصویر افکنی| خطای سمت| حاشیه ازیموت| فیلم پیچی| فیلم درجه دو| مدل کوچک| آرک کوچک| سه پایه کوتاه| سه پایه کوچک| پساویز| پساویز صحنه| نور متقاطع پشت| برگشت فیلم| پساویز| تصویر زمینه| پسآویز صحنه| فاصله پشت کانونی| فاصله کانونی پشتی| فاصله کانونی تصویر| فوکوس بی نهایت| پس وضوحی| وضوح از پشت| پس زمینه| پس نمای| پشت صحنه| تصویر زمینه| زمینه| زمینه پشت یا انتهای تصویر و عمق| زمینه تصویر| زمینه صحنه| زمینه عقب تصویر| زمینه فیلم| عقب| گذار زمینه تصویر| آکسیون زمینه صحنه| آکسیون| زمینه پرداز| هنرمند زمینه ساز| افکت عمومی یا متداول| طراحی زمینه| فیلم اطلاعات عمومی| فیلم پس زمینه| فیلم زمینه| موزیک متن| موسیقی زمینه| موسیقی متن| سر و صدای زمینه| صدای زمینه| نوفه زمینه| تصویر پس زمینه| فیلم زمینه| پروژکسیون دورنما| پروژکسیون زمینه ای| نمایش از پشت| نمایش بر پس زمینه| تصویر پس زمینه| دکور پس زمینه| صدای زمینه| پس نور| نور پشت| نور پشتی| نور پشتی صحنه| نور عقب| سلویت| ضد نور| نور از پشت سر| نورپردازی از پشت| نور پشت| ردیف چراغها| از پشت پرده فیلم دادن| انعکاس تصویر بر پرده زمینه از پشت| پروژکسیون زمینه ای| پس نما| تصویر نما| فیلم روی پرده پشت صحنه فیلم برداری| نمایش از پشت| نمایش بر پس زمینه| نمایش در پشت صحنه| نمایش فیلم از پشت پرده| برگشت فیلم| برگرداننده فیلم| پیچش معکوس| میکروفن خازنی پشت به پشت| پساویز صحنه| دکوراسیون ثابت یا غیر ثابت عقب صحنه| لایه پشتی| حذف لایه پشتی| ورقه پشتیبان| تصویر بد عکاسی شده| تعادل| تیغه تعادل| حاشیه توازن| گروه بندی متوازن| تیغه تعادلی| حاشیه توازن| اتصال ساچمه ای| سیبک| کلگی مفصلی| واحد تعادلی| باله کریوگرافی| بالزا| صافی میان گذر| پهنای باند| ردیف چراغها| جدول ثبت صدا| سایه افکن دروازه ای| نورگیر دروازه ای| روبش دروازه ای| دروازه| سایه افکن دروازه ای| پوشش صداگیر| پوشش صداگیر سبک| پوشش محافظ| تغییر شکل استوانه ای| تغییر شکل بالشتکی| خطای تغییر شکل بشکه ای| واپیچیدگی بشکه ای| مسدودکننده استوانه ای| جداکننده| نواری از فیلم نسوز| استات سلولز| باز| بدنه| پایه| پایه شفاف فیلم| پایه فیلم| حامل| لایه حساس| نور عمومی| طرف فیلم پایه| چراغ دستی| فکر اولیه| فاگوت| خمیر| شماره خمیر| خمیر امولسیون| ذخیره باطری| باطری کمری| بایونتی| پایه چفتی| چفت بایونت| پرده منجوقی| پرتو| باریکه نور| پرتو| پرتو نور| طرح پرتو| پروژکتور| تقسیم باریکه| انشعاب دهنده نور| پرتو شکن| پرتو گستر| مکانیسم ضربه ای| حرکت ضربه ای| صدای سوتی| سینک بیپس| علامت سینک| شروع فیلمبرداری| فانوس| آفتابگیر فانوسی| واحد فرمان کاهنده برکی| کالراتران| برقکار| دستیار اول متصدی برق| دستیار متصدی برق| معاون گافر| مسدودکننده مرکزی| چرخ دنده اریب| حلقه دندانه دار| عدسی دو سو مقعر| عدسی دو سو محدب| دو راستا| فیلم دو لایه| چاپ مضاعف| بایس| بایاس| پیش قدر| نیروی محرک ورودی| تله بایاس| پلان خیلی درشت| تصویر بسیار درشت| نمای بزرگ| نمای بسیار درشت| نمای خیلی درشت| لامپ بزرگ گردنده| ضبط دو سویه| تیتراژ| عنوان بندی| جعبه آویز فیلم| جعبه حلقه فیلم| دوربین صحرایی| شنوایی دو گوشی| تولید صدا به طریق دو گوشی| ماشین سینمایی قدیمی| دو فیلمی| فیلمدان دو فیلمی| چاپ دو لایه| سیستم دو لایه| نقش جزیی| بازیگر جزی| فیلم سیاه و سفید| دستگاه بدنه سیاه| جسم سیاه| سیه جسم| سطح تیره| دو لایه طلق خام نقاشی نشده| طنز سیاه| کادر سیاه| نوار راهنمای سیاه| فضای خالی| فیلم سیاه بدون تصویر| لیدر سیاه| نور پشت| تیره ساز| نقاب متحرک زمینه سیاه| بندان تیغه ای| بندان حذف کننده| داروی بلیچ| ظهور| داروی ظهور| تقویت کننده داروی بلیچ| رنگ زدایی| آمیختگی| سوت| بلیمپ| پوشش صداگیر| صداگیر| محفظه دوربین| چراغ دستی| دارای پوشش صداگیر| صداگیری شده| کرایه کردن فیلم نادیده| کرایه فیلم به صورت عمده| تعیین مکان| صحنه پردازی| شدت دادن عدسی| صدای پایین| بلوپ| حذف بلوپ| جوهر حذف بلوپ| دستگاه حذف بلوپ| بریدگی حذف بلوپ| نقصی در اتصال صدا| آگراندیسمان دوپلیکیت نگاتیو| آگراندیسمان| بزرگ سازی| نسخه آبی رنگ| نمای زمینه آبی| روش نقاب سازی با زمینه آبی| زمینه آبی| اندوده آبی| فیلتر آبی| دستنویس| روش پرده آبی| سریش| چرخش محو| پدیده مه آلود شدن تصویر| یک نوع کاغذ مخصوص انیمیشن| موتور بوداین| بدن پایه| هدایت استخوانی| کرایه کردن| هزینه| بازو| بازوی جرثقیل| بازوی میکروفن| بوم| بوم میکروفن| پایه| پایه حامل میکروفن| پایه معلق| پایه میکروفن| حرکت بوم| متصدی میکروفن| پایه میکروفن| میکروفن بوم| متصدی بوم| متصدی پایه| متصدی پایه میکروفن| متصدی میکروفن| پایه بوم| بازوی متحرک دوربین| پایین بردن بازو| نمای جرثقیلی| بالا بردن بازو| تقویت کننده نور| نور تقویتی| اتاقک| اتاقک نمایش| باجه| گیشه| لامپ زیر میز کار برای فیلمبرداری| دریچه باجه| چرخ دندانه پایینی| وضوح صدا| بازتاب شدید نور| نور بازتابیده شدید| باجه سینما| گیشه| فروش زیاد| فیلم پرفروش| دکور جعبه ای| اکوستیک بسته| وقفه| روش شکستن صحنه به نمای گوناگون| شکستنیهای ایمن| تفکیک| تقطیع| دکوپاژ| تقطیع| صحنه بندی| نقشنامه| تقطیع| روشنایی| تقسیم بندی باند صدا| پمپاژ| تنفس| نمای ارتباط دهنده| نمای پل زن| درخشان| روشن| نور روشن| نور زیاد| روشنایی| روشنی| درخشش| سطح روشنایی| نسبت روشنی| واحد روشنایی| تلالو| جلا| روشنی| وضوح صدا| درخشان| چراغ محیط| نور پهن| پخش| نوعی لامپ نور افکن| پخش| پخش کردن پخش| آرک| چراغ آرک| نورافکن آرک| تکمه اطمینان| کلید قطع سالاد| تکمه اطمینان| سالاد شدن| سالاد شدن فیلم| فیلم فشرده درون دوربین| مچالگی| دید حشره| پرورش موضوع| ساختن باندهای صدا| نورسنج اتوماتیک داخل دوربین| لامپ| چاپ سری| کلید کنترل نور استودیو| بولت هیت| تخته اعلان| تخته اعلانات| نوعی نمایش طنزآمیز| یکی از اشکال نمایشی کمیک| پیدایی تصویر| سفید کردن تصویر| مشتعل ماندن تصویر| نشان گذاشتن| نوردهی بیش از حد به فیلم| نمای نیم تنه| زمینه شلوغ| نوار وز| نسخه مثبت دوم سیاه و سفید| میان بر| برنامه کار| چراغ فراخوانی| جلوه کالیه| بادامک| کلگی بادامکی| صحنه برجسته| تجزیه پیش صحنه از زمینه| دوربین| دوربین تصویرگر| دوربین عکاسی| دوربین عکس| دوربین فیلمبرداری| زاویه برداشت| زاویه دوربین| زاویه دوربین و موضوع| زاویه فیلمبرداری| دریچه| روزنه کار| بدنه دوربین| بازوی دوربین| بازوی متحرک دوربین| بالا بر| سالاد شدن| فیلم فشرده درون دوربین| دستگاه فیلمبرداری| واحد کنترل دوربین| واحد تنظیم تصویر| میدان دید| دوربین بالا بر| گروه دوربین| گروه فیلمبرداری| قوه محرکه دوربین| کارگر فنی| سر دوربین| سالاد شدن فیلم در دوربین| تراز دوربین| حد وضوح| اطاق روشن| فیلمبردار| متصدی دوربین| مسوول دوربین| مسوول فیلمبرداری| هر نوع پایه دوربین جز سه پایه| حرکت دوربین| حرکات دوربین| سر و صدای| صدای دوربین| اتاق تاریک| اتاق سیاه| تاریکخانه| دیوار زنده| فیلمبردار| متصدی دوربین| متصدی دوربین فیلمبرداری| افه دوربین| نگاتیف اصلی| تصویربردار در تلویزیون| تمرین| تمرین فیلمبرداری| گزارش دوربین| لرزش دوربین| تصویرنامه دوربین| گزارش دوربین| ضبط تصویر| سرعت دوربین| سرعت فیلمبرداری| سه پایه دوربین| همگاهی دوربین| ریل دوربین| دوربین بر بزرگ| دوربین فیلمبرداری| کاشتن| نصب دوربین| دوربین| قلم| فیلم دست ساز بدون دوربین| تصویر بردار| دستیار فیلمبردار| فیلم دان| قوطی فیلم|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.