دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی (انگلیسی به فارسی)

پدیده‌های انتقال و فرایند جداسازی ترموسینتیک طراحی فرایند ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

abadan refinery| absorption| absorption chiller| acetal resins| acetaminophen solubilities| acetic acid| acetylene| acetylene hydrogenation| acid chromic| acid gas| acidity| acid production| acquired immune deficiency syndrome| acrylic acid| activated carbon| activated clay| activated sludge| activation| activation energy| active alumina| activity| activity coefficient| actuator failure| adaptive control| adaptive controller| adaptive feedback linearization| adaptive fuzzy controller| adaptive generalized predictive control| adaptive inferential control| adaptive neural network| adaptive observer| adaptive predictive control| additives| adoptive intelligence observer| adsorbed amount| adsorbed natural gas| adsorbent| adsorption| adsorption dynamic| adsorption process| adsorption rate| adsorption simulation| aerated biofilm| aeration| aflatoxin| agent based model| agent based programming| agent oriented system| agglomeration| aggregate size distribution| aging| agitated vessel| agricultural wastes| air| air bubble| air coolant| air cooled condenser| air drying| air pollution| air pre heater| air strripping| albumin| alcohol| alcoholic fermentation| algebraic differential equation| alginate| algorithms| alkaline protease enzyme| alkane| alkanol amine| alkanolamine solvents mixture| alkene| alkylate| alkylation| alkyl chain| alluminium batteries with seawater| all vanadium| alpha amylase enzyme| alternative fuel| alumina| alumina hydrate| alumina nanoparticles| aluminum| aluminum anodic dissolving| aluminum hydroxide| aluminum oxide effect| ambient air| amine columns| amines| amino acid| ammonia| ammonia conversion| ammonia plant| ammonia tank| amphiphilic nanoparticle| ampicilin| amplitude versus affset| anaerobes| anaerobic digestion| anaerobic filters| anaerobic treatment| analytical hierarchy process| analytical method| analytical solution| anatase| ancient heritage| anesthesia control| anode coke| ansys software| ant colony algorithm| ant colony optimization| anthocyanins| antibiotic| anticancer drugs| antifungal properties| antioxidant| antiretroviral drugs| antiretrovival therapy| anti windup| anzyme production| aphron based fluids| apnea| apple juice| approximate linearization| aqueous alkano amine solution| aqueous phase reforming| aqueous two phase system| arak petrochemical complex| arak refinery| arbitray switching law| argentium| aroma compound| aromatic compounds| aromatic plant| arterial blood pressure| artificial immune system| artificial intelligence| artificial neural network| asbestos| aspect ratio| aspergillus flavus| aspergillus niger| asphaltene| asphaltene adsorption| asphaltene deposition| asphaltene precipitation| association| atmospheric dispersion| atmospheric models| atomic deposition| atomizing| attached growth system| attached media| autocorrelation| automatic design| automatic fault diagnosis| automation| automobiles| autothermally reforming| axial dispersion model| axial flow| azeotrope| azo dyes| bacillus subtilis| bacillus thermocatenulatus enzyme| backlash| back mixing| backstepping algorithm| back stepping method| bacteria| baker yeast| bale packing| bandar abbas refinery| barium sulfate nanoparticles| basin type solar still| batch distilation| batch polymerization reactor| batch processing| batch reactor| bayer process| bayer solution| bed expansion ratio| bed pressure drop| bench scale unit| bentonite| bentonite sulfur| benzene| beryl| beryllium| beryllium hydroxide| beta cyclodextrin| bifunctional catalyst| bifurcation| bimetallic catalyst| binary mixture| binary system| binder distribution| bioabsorption| biochemical kinetics| biocompatibility| biodegradable polymer| biodegradation| biodesulfurization| biodiesel| biodiesel production| bioelectrochemical systems| bioethanol| biofilm| biofilter| biofouling| bioleaching| biological models| biological removal| biological sewage treatment| biological systems| biological treatment| biology| biomass| bioparticles| biophotolysis| biopolymer| bioreactor| bioremediation| biosurfactant| biotechnology| bipolar plates| bismuth ferrite| bisubstrate ping pong mechanism| bi supported ziegler natta catalyst| bitumen| bleaching| blend| block oriented hammerstein model| blood glucose| blue green algae| bond graph| bone implant| boron| bottles| boundary layer flow| bowtie model| brackish water| brake fluids| brake systems| branching process| break through time| brine| brinkman forchheimer model| bromine lithium exchange reaction| bronchial tree| brunauer emmet teller method| btex| bubble bubble interactions| bubble column| bubble column reactor| bubble diameter| bubble formation| bubble in flow field| bubble initial shape| bubbles| bubble size| bubble size distribution| buildings| bulding surface| bulk polymerization of styrene| butadiene| butane| butene| ca alginate| cadmium| cahn gradient theory| cake formation| calcination| calcium carbonate| calcium carbonate nanoparticles| calcium oxalat| calcium oxide| calcume oxide zirconium oxide catalyst| cancer| cancer cells| canola oil| canonical jordan form| cans| canser treatment| capacity| capacity enhancement| capacity heat| cap drop| capillary continuing| capillary pressure| carbohydrates| carbonated rock| carbonate glycerol liquid membrane| carbonate resrevoirs| carbonation| carbon black| carbon capture and storage technology| carbon dioxide| carbon dioxide absorption| carbon dioxide air separation| carbon dioxide capture| carbon dioxide emission| carbon dioxide oxidation| carbon dioxide separation| carbon dioxide sequestration| carbon molecular sieve memberane| carbon monoxide sensor| carbon nanotubes| carbon nitride nanorod| carbon steels| carbon treatment| carbonyl sulfide| cardio respiratory system| cardiovascular system| carnosicacid| carrier fluid| case based reasoning| catalitic readuction| catalysis| catalysis support| catalyst| catalyst deactivation| catalyst optimum structure| catalyst preparation| catalyst regeneration| catalysts| catalytic activity| catalytic converters| catalytic dehydrogenation| catalytic hydrocracking| catalytic oxidation| catalytic reactor| catalytic reforming| cataract| catechin| cathodes| caustic current efficienly| caustic washing| cavitation bubble| cayote trials| cell average technique| cell growth| cell imprinting| cell recycle| cell separation| cell to cell simulation| cellulase enzeme| cellulose| cellulose acetate butyrate| cellulose acetate enzeme| cellulosic resources| cemnan| central composite design| centralited control| centrifuges| cephalexin| ceramic membranes| ceramic polymer composite| ceramic polymer electrolyte| chamber ratio| chaos dynamics| chaos theory| characterization| charged droplet| charge density| chemical absorption| chemical activation| chemical cleaning| chemical contaminant| chemical kinetic| chemical looping combustion system| chemical looping reforming| chemical oxygen demand removal ratio| chemical plants| chemical properties| chemical reactions| chemical reactors| chemical separation| chemical synthesis| chemical treatment| chemical vapor deposition| chemotaxis| chlor alkali| chlorelavulgaris| chlorides| chlorination| chlorine| chlorine current efficiency| chlorine dispersion modeling| chlorosulfonation| chromatography| clarification| clay| clearifires| clinoptilolite| closed cycle diesel| closed loop stability| cloud point| coagulation| coalescence| coalescence phenomenon| coalescers| coating| cobalt| cobalt catalyst| cobalt manganes catalyst| cobalt manganes kinetics catalyst| cobalt molybdenum gama alumina catalyat| cobalt oxide| coefficient of perfomance| cogeneration| cogeneration power| coil effect| coke| coke deposition| coke formation kinetic| coking| color| colored textile wastewater| column stages exergy loss| combined cycle| combined cycle power generation| combined heat and mass integration| combined heat and power system| combined pinch and exergy method| combustion| combustion chamber| combustor style regenerator| commerical membrane| compact linear fresnel reflector| compartment model| compensators| competitive sorption| complex columns| complex reforming| complex system| composite| composite membrane model| compressed natural gas| compressor| compressor station| computational fluid dynamic discrete element method| computational fluid dynamics| computational fluid modeling| computational geometry| computer programs| computer simulation| comsol software| concentration| concentration polarization| concept| conceptual model| concequence modeling| condensate blockage| condensation| condensers| conductive polymer| congested area| coning| conjugated linoleic acid| conjugated linoleic acide enriched glycerids| consequence analysis| conservation element| construction| construction road| contact angle| contact lenses| contamination| continous stirred tank reactor| continuous gas injection| continuous kinetic lumping| continuous lump| continuous modeling| continuous processes| continuous production| continuous product removal| continuous reactor| continuous system| control| control configuration| controllability| controlled release| controller| controller singularity| controller tuning| control of polymer average molecular weight| control structure| control system| control systems design| convection coefficient| convection heat transfer| cooling system| cooling tower| cooling tower design| cooperative control| copolymerization| copolymers| copper oxide bimetallic catalysts| copper zink zirconium catalyst| co precipitation| co precipitation sodium carbonate| core flooding| core shell nanostructure| core shell structure| coriander| corn fiber| corrosion| corrosion inhibitors| corrosion rate| corrosion resistance| cortisone acetate| cost estimation| costs| coucentrated solar power| counter current simulated moving bed chromatographic reactor| coupled reaction of methanol and i butane| coupled wellbore reservoir model| coverage| cracking| critical flux| critical point| critical rate| cross flow| cross flow microfiltration| crude oil| crude oil desalination unit| cryogenic distillation process| cryogenic release| crystal diffusivity| crystal growth| crystallinity| crystallization| crystals| cubic equation of state| cubic equations of state| cumin| cupper based synthesis| cupper oxide zinc oxide catalyst preparation| current density| cutting transport| cyclohexane| cyclopentane| cylindrical surface| dairy products| dashtizadeh equation of state| data assimilation| database| data reconciliation| deactivation model| dead end| debottlen theory| decentralized state estimation| decision making tree| decision support system| decline fouling| decomposition| decoupling| dehydration| dehydrogenation| delayed coking| delayed release| d element| demercaptanization| demethanizer unit| demineralizing| density| density effect| density profile| deposited coke| deposition| desalination| desalination plant| desalter| design| design and control interaction| design of experiments| design of experiments method| design under uncertainty| desulfurizing| detector| detergents| diabetes modelling| diagnosis| diatomic soil| dibenzothiophene| dichloro ethane| dielectrophoresis technique| diesel| diesel fuel| diesel fuels| diethanolamine| diethanolamine triethylene glycol| diethyl hexyl phosphoric acid| differential evolution algorithm| differential flatness| diffusion| diffusion coefficient| diffusion model| diffusion reaction| digital images analysis| diglycol amine| digraph| dimension reduction| dimethylamine| dimethyl ether| dimethyl hexane| di octyl phtalate| dipping percipitation| direct conversion| directionality| direct methanal fuel cell| direct reduction process| direct synthesis| disc and doughnut column| discontinuityi| discrete bubble model| discrete control| discrete element modeling| discrete event simulation| discrete lump| discrete modeling| discrete particle model| discrete phase model| discrete system| disinfection| dispersed phase holdup| dispersion| dispersion modeling| dissolved oxygen removal| distillation| distillation column| distillation columns sequence| distributed predictive control| distributed system| distribution| distribution ratio| disturbance theory| dive| doctor blade| domino accidents| domino effect| double base propellants| dracocephalum kotschyi boiss| draft tube| drilling fluid| drinking water| drop| drop breakage| drop distribution| droplet diameter| droplet displacement| droplet formation| droplet formation hydrodynamics| droplets coalescence| droplets lifetime| drop profile analysis technique| drops| drop size distribution| drug delivery| drug release| drugs| dry cooling system| drying| dry phase inversion| dry reforming| dry wet phase inversion| dual fuel| dual mode controllers| dual porosity model| dust explosion| dusty gas model| dye| dye removal| dye sensitization| dyes separation| dynamic behavior| dynamic data reconciliation| dynamic light scattering| dynamic modeling| dynamic models| dynamic objective function| dynamic optimization| dynamic simulation| dynamics model| economic analysis| economic and technical study| economic evaluation| economic optimization| edible oil| effective diffusivity| efficiency| elastomers| electrical stimulation| electric field| electricity production| electric response| electrocatalysts| electrochemical cells| electrochemical impedance spectroscopy| electrochemical method| electrochemical treatment| electro coalesence| electrolite| electrolyte solution| electron microscopes| electrophoretic deposition| electroplating| electrospinning| electro static force| electrostatics| emergency shut down systems| emission| emission reduction| emotional communication| emulsion| emulsion liquid membrane| emulsion polymerization| energy| energy conservation| energy dissipation| energy induced separation network| energy integration| energy parameter| energy recovery| energy regeneration| energy separation| engineered lipase enzyme| engineering economics| enhanced oil recovery| enrichment| ensemble kalman filter| entrainer| entrainment coefficient| entrainment model| environmental assessment| environmental damage costs| environmental impact| environmental optimization| enzymatic cleaning| enzymatic reactions| enzyme flux| enzyme reaction| enzyme stabilization| enzymztic hydrolysis| epoxy resin| equalizer| equations of state| equilibrium| equilibrium adsorption| equilibrium calculations| equilibrium water content| equipment risk| equipment spacing| equlibrium constant| erythromycin| esfahan refinery| essence| essential oil| esterification| estimator| ethane decarbonation unit| ethane recovery unit| ethil cellulose| ethyl acetate| ethyl alcohol| ethylbbenzen| ethylene| ethylene oxide| ethylen glycol| ethyl mercaptan| ethyl oleate| ethyl tert butyl ether synthesis| eucalyptus| eulerian eulerian approach| eulerian lagrangian approach| evaluation| evaporation| evaporation modeling| evaporators| event tree| evolutionary algorithm| exact dynamic simulation| exact linearization| exact linearizing controller| excess air| exergy| exergy analysis| exergy loss| exergy recovery| expansion turbine| experimental data| experimental design| experimental investigation| experimental results| experimental studies| experimental work| expert system| extended kalman filter| external magnethic field| extractant| extraction| extractive distillation method| extremum seeking| extrusion| eye posterior segment| facilitated liquid membrane| facilitated transport| failure on demand probability| fast mixing| fatty acids| faujasite| fault detection| fault diagnosis| fault infinite number| fault tree| fault tree analysis| feasibility study| feedback control| feedback linearization| feed changing| feedforward control| fence effect| fermentation| fermentation bioreactor| ferrofluid| ferromagnetic fluids| fidap software| field scale| fillers| film coating| filtration| filtration loss| final control element| finite difference implicit method| finite difference method| finite element method| finite volume method| fire dynamic simulator software| firescale| fischer tropsch reactor| fischer tropsch synthesis| fixed bed| fixed bed catalytic reactor| fixed bed reactor| flame acceleration| flame speed| flammable vapor cloud| flare gases| flare gas recovery| flexibility| flexipac| floatation| flocculation| flooding| flory hugging thermodynamics| flow assurance| flow field channel| flow localization| flow patterns| flue gas| fluent software| fluid catalytic cracking process| fluid dynamics| fluid flow| fluidity| fluidized bed| fluidized bed reactor| fluid transfer| fluorescence| flux decline| flux enhancement| fly ash| foaming| foams| foam test| food| foolad mobarakeh plant| forced periodic operation| forecast evaluation| forecasting| formaldehyde| formation rate| formic acid| forward mixing model| forward osmosis| forward reasoning| fouling| fourier transform infra red spectroscopy| fractal structure| fractured carbonate reservoir| fractured porous media| fractured reservoirs| free convection| freely bubbling fludized bed| free radical grafting| free radicals polymerization| free volume| frequency domain analysis| freundlish iso term| front tracking method| fructose| fuel| fuel cell| fuel cells| fuel consumption optimization| fuel consumption reduction| fuel control unit| fuel oil| fuel oil stability| fuel production| full order observer| functionalized silica nanoparticles| fungal growth kinetics| furfural solvent| furnaces| fuzzy approximation| fuzzy control| fuzzy directed graph| fuzzy feed forward control| fuzzy identification| fuzzy logic| fuzzy model| fuzzy modeling| fuzzy optimization| fuzzy predictive control| fuzzy risk graph| fuzzy sliding mode method| fuzzy system| fuzzy systems| gain scheduling| gain sign change| galerkin method| gama alumina| gamma ray| gas absorption| gas antisolvent process| gas chromatography| gas compressor station| gas condensate| gas cooled reactor| gas cyclone| gas diffusion cathode| gas diffusion layer| gases| gases separation| gas holdup| gas hydrate| gasification process| gas injection| gas liquid bed| gas liquid cylindrical cyclone| gas liquid flow| gas liquid interactions| gas liquid reaction| gas liquid two phase flow| gas mixtures separation| gas oil| gasoline| gas propagation| gas refine| gas sensor| gassmann biot model| gas solid flow| gas superficial velocity| gas sweetening| gas to liquid process| gas transmission network| gas transport| gas turbines| gel effect| gel polymer electrolytes| gels| gem qc| generalized predictive control| general linear flow| genetic algorithm| genetic programming| geomagnetic field| geometry optimization| gibbs energy function| gibbs free energy minimization| glass based microfluidic| glass beads| glass cullet| glasses microchannel| glass microreactor| global linearization| global linearization control| global optimization| glucose| glucose isomerase enzyme|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.