شاخص سایت اسکور (Citescore)

شاخص سایت اسکور یا Citescore

در این مقاله به بیان اطلاعاتی در مورد شاخص سایت اسکور (Citescore) می‌پردازیم. در گذشته از ایمپکت فاکتور برای ارزیابی یک مجله استفاده می‌شد و به دنبال چاپ مقالات با ایمپکت فاکتورمناسب بودیم. امروزه، شاخص‌های متعددی برای ارزیابی یک مجله…