چگونه به یک سایت ترجمه اعتماد کنیم؟

چگونه به یک سایت ترجمه تخصصی اعتماد کنیم؟

چگونه به یک سایت ترجمه تخصصی اعتماد کنیم؟

اعتماد یعنی اطمینان به این موضوع که طرف مقابله در رابطه با شما ، قصد ضرر زدن به شما را ندارد. حال این رابطه دوستانه باشد یا کاری. گاهی وقت ها شده است که در رابطه با فردی که فکر میکردیم خوب است مشکلاتی پیش آمده و همه ی تصورات ما را نسبت به تمامی افراد در آن زمینه عوض کرده است و با خود گفته ایم :” همه ی آدم ها بدند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.” به عنوان مثال شمامیخواهید یک ترجمه به یک سایت بدهید ، با خود فکر میکنید چگونه به یک سایت ترجمه تخصصی اعتماد کنم ؟

پیشنهاد ما به شما این است که برای سپردن ترجمه ی خود به یک سایت ، به صفحه ی اول آن سایت مراجعه کنید و با دقت به بررسی سایت بپردازید ، قسمت بسیار مهمی که لازم است هر سایت ترجمه داسته باشد وبلاگ است . هر سایت ترجمه باید یک وبلاگ برای آگاه کردن مشتریان خود داشته باشد تا درست و غلط یک ترجمه ی خوب را به مشتری خود بگوید.

اگر پس از بررسی های خود باز  هم برای سپردن ترجمه به آن سایت دچار تردید بودید، میتوانید یک صفحه از متن نیازمند ترجمه ی خود را انتخاب کرده در سایت ثبت سفارش کنید پس از انجام ترجمه در صورت رضایت تمام متن خود را به آن سایت واگذار کنید.

خیلی وقت ها پیش آمده است که شما اعتماد کردید و ترجمه ی خودتان را به یک سایت سپردید و تاکید کرده اید که زمان زیادی برای تحویل گرفتن ترجمه ندارید اما در موعد تحویل وقتی به سایت مراجعه کرده اید هیچ اثری از ترجمه ی فایل شما نیست. عصبانی میشوید ، اما عصبانیت فایده ای ندارد چون شما فرصت را از دست داده اید.

با اطمینان میگوییم که سایت ترجمه تخصصی ایرانیان با بهره مندی از مترجمین متخصص و وقت شناس ، به شما این اجازه را میدهد تا با اطمینان خاطر ترجمه های خود را به مترجمین آن ها بسپارید و سر زمان مقرر فایل نهایی و ویرایش شده ی کار را تحویل بگیرید.

روابط انسان‌ها با هم، براساس بده  بستان است. لبخند می‌زنید و لبخند می‌گیرید، غضب می‌کنید و غضب می‌بینید، امانت می‌دهید و امانت می‌گیرید ، پول می‌دهید و کتاب می‌گیرید. این بده بستان دائمی در روابط آدم‌ها، براساس نیازی است که به امکانات همدیگر دارند. پس بیایید ازاطمینان یکدیگر سو استفاده نکنیم.