خانه / نحوه ی تیکت زدن به ارزیابی / نحوه ی تیکت زدن به ارزیابی۲

نحوه ی تیکت زدن به ارزیابی۲

درباره ی تیم مدیریت ترجمه تخصصی ایرانیان

مطلب پیشنهادی

راهنمای ورود به پیگیری سفارش

راهنمای ورود به پیگیری سفارش : پس از این که یک سفارش ترجمه را ثبت …