قوانین و مقررات

قوانین و مقررات در ترجمه تخصصی ایرانیان

  1. کلیه ترجمه ها به صورت تایپ شده در نرم افزار ورد برای شما ارسال میگردد.
  2. از آنجا که مبنای قیمت ترجمه تعداد کلمات است و رفرنس ها در ترجمه معمولا ترجمه نمیشوند لذا هزینه رفرنس ها دریافت نمیگردد.
  3. در صورتی که متن شما دارای فرمول باشد، در فایل ورد فرمول ها تایپ نشده و به صورت عکس قرار میگیرند. در صورتی که نیاز به تایپ فرمول داشته باشید می توانید در سمت توضیحات فرم سفارش عنوان فرمایید تا با دریافت هزینه این کار انجام گیرد.
  4. نمودار ها مجدد ترسیم نشده و به صورت عکس به فایل ورد ترجمه اضافه میگردند.
  5. در صورتی که جداول پیچیده نبوده، جداول ترجمه شده و در ورد مجدد رسم میگردند لیکن برای جداول پیچیده صرفا تصویر جدول در فایل ورد قرار میگیرد.